Viktigt att garantera god undervisningskvalitet

Textstorlek:

Ann Sofi Agnevik är förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting. Hon säger att ett sådant beslut som att tillfälligt stänga högstadiet i Österfärnebo kan vara ofrånkomligt.

Ann Sofi Agnevik är förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting. Hon säger att ett sådant beslut som att tillfälligt stänga högstadiet i Österfärnebo kan vara ofrånkomligt.

En kommun behöver hushålla med sina resurser och se över hur mycket en verksamhet kostar i förhållande till antal elever. Kommunen måste också se över undervisningskvaliteten för alla elever i kommunen.

– Att garantera en god undervisningskvalitet går före allt annat, säger Ann Sofi Agnevik.

Hon säger också att stängningar av skolor kan ha att göra med var en skola ligger i kommunen. Ibland kan det till exempel vara svårt att hitta en bostad där skolan ligger.

– Det är ofta bekymmersamt för de som bor i samhället när en byskola stängs, säger Ann Sofi Agnevik.

Hon förklarar att det finns rättsfall där liknande beslut räknats som en intern angelägenhet för skolans organisation eller som ett beslut för nämnden eller i vissa fall ett beslut för kommunfullmäktige, om frågan har stor betydelse för kommunen.

– Hur betydelsefull frågan är för kommunen i stort avgör vem som ska ta beslutet, säger Ann Sofi Agnevik.