Fortfarande aktuellt med ledning för gas

Gasledningsprojektet i Gästrikland är inte insomnat, men projektet "ligger lite på is" säger Swedegas ABs informationschef Saila Horttaniainen.
Textstorlek:

Vid årsskiftet 2018-19 skulle Swedegas börja leverera gas i den nya gasledningen genom Gästrikland. Men planerna har dragit ut på tiden och Sandvikens kommuns förslag till översiktsplan finns ännu inget om gasledningen.

Den planerade gasledningen som skulle kunna försörja industrierna i Gästrikland med energi, kan fortfarande vara aktuell om kunder och leverantörer vill ansluta sig till det projekterade gasledningsnätet, uppger informationschefen Saila Horttanainen vid Swedegas AB.

Det spanskt-belgiskt ägda bolaget, som äger det sydsvenska gasnätet, är redo att sätta planerna i verket när marknaden finns för leverans av gas i Gästrikland.

Främst de tunga industrierna längst den planerade sträckning kan räknas som kunder. Och de leverantörer som kan knytas till ledningsnätet är biogasanläggningarna i Forsbacka och Sandviken.

Invid Norrsundets hamn planeras en terminalanläggning för sjöfartslevererad flytande naturgas (LNG – liquefied natural gas) kyld till 162 minusgrader.

Via ett rörsystem skall sedan gasformig naturgas, eller fossilgas som det också kallas, levereras från terminalen genom ledningsnätet.

Gasledningen kommer att grävas ned på cirka en meters djup och slutligen utgöra en sju meter bred trädfri gasledningsgata, efter att under anläggningstiden tagit 25 meters bredd i anspråk.

Under 2014 genomförde Swedegas inledande samråd gällande alternativa ledningsstråk med berörda kommuner och med Länsstyrelsen. Samråd som följdes av nya samråd under samma år och då även med Trafikverket.

Parallellt genomfördes även skriftligt samråd och en utställning för särskilt berörda och allmänhet i Gävle, Sandviken och Hofors.

LRF fanns med bland dem som var kritiska till planerna. De menade att alltför stora delar av lantbrukarnas marker skulle tas i anspråk för ledningen. Det skulle både ge värdeminskningar och stoppa utvecklingsmöjligheterna i lantbruket.

Sträckningen mellan Sandviken och Hofors betraktas av Swedegas som färdigutredd och några nya samråd kommer inte att hållas för denna delsträcka. För sträckningen förbi Storvik har tre alternativa dragningar presenterats i ursprungshandlingarna.

Sträckningen mellan ­Norrsundet och Sandviken kommer det att hållas fortsatta samråd kring.

– Just nu ligger det projektet lite på is och vi har inte pekat ut någon dragning förbi Storvik som är optimal, säger Saila Horttanainen.

– Vi har i dagsläget valt att inte gå vidare med detta, men det finns ett stort intresse för gas i regionen och vi har en diskussion med de industrier som är intresserade, menar hon.

I Sandvikens kommuns nya översiktsplan, som var ute för remiss och samråd i våras, finns inte någon mark angivet vara planerad för gasledning.

”För närvarande finns inga kartor för Sandvikens kommun hur dragningar är föreslagna. Därav kommer vi inte att kunna hänvisa till kartor i översiktsplanen. Korrigeringar kommer att göras i samrådshandlingarna utifrån synpunkter som kommunen har erhållit under samrådstiden 20171218-20180331”

Det skriver Sandvikens kommuns planingenjör Joel Eklund som svar på frågan varför den planerade gasledningen inte nämns i översiktsplanen och han påpekar samtidigt att kommunen inte styr detta, utan är endast remissinstans i denna typ av ärenden.

En ny och eventuellt reviderad översiktsplan, kommer att finnas tillgänglig under sommaren.