50 björnar får skjutas

21 augusti startar licensjakten på björn i Gävleborg. Foto: Malene Thyssen/Wikimedia commons Foto: Malene Thyssen/Wikimedia commons
Textstorlek:

50 björnar får skjutas i Gävleborg i år. Länsstyrelsen höjer tilldelningen efter vinterns spillningsinventering. Jägarnas riksförbund tycker att siffran fortfarande är för låg.

2017 gjordes en ny inventering av björnstammen i Gävleborg. Den utgick från spillning och visade att antalet björnar var högre än tidigare uppskattning. Enligt forskare har stammen legat på en stabil nivå sedan 2012 och därför har Länsstyrelsen i Gävleborg beslutat att höja antalet björnar som får fällas under licensjakten.

Sara Waern är vilthandläggare på Länsstyrelsen och förklarar att den tidigare, lägre avskjutningen höll stammen på en stabil nivå.

– Vi uppskattar att en högre avskjutning borde leda till att stammen minskar, säger Sara Waern.

Den tidigare licensjakten låg på 30 björnindivider, men ökar nu till 50 under 2018. Sedan 2016 är Gävleborg indelat i två områden där den västra delen får skjuta 40 björnar och den östra delen 10.

Antalet har anpassats för att fler björnar ska skjutas i den östra delen där det förekommer flest skador på tamdjur, bin och grödor.

Ingemar Alin är distriktsordförande på Jägarnas riksförbund i Gävleborg. Han tycker att en avskjutning på 50 björnar är för lite och anser att Länsstyrelsen inte följer förvaltningsmålet med en björnstam på 360 individer.

– Jag tycker det är oerhört förvånande att de inte följer sina egna riktlinjer, säger han.

Ingemar Alin är själv jägare och tillbringar mycket tid i skog och mark. Han förklarar att björnar inte är något stort problem för jägarna själva, men att det stora antalet hindrar allmänheten från att vistas i skogen.

– De skrämmer vanligt folk som vill ut i skogen och plocka svamp och bär, säger han.

Ingemar Alin menar att efter resultatet från den nya inventeringen borde 150 björnar skjutas istället för 50. Då skulle björnstammen hamna på den nivå som är framtagen av Viltförvaltningsdelegationen, där bland annat Länsstyrelsen ingår.

Men Sara Waern menar att 50 björnar är framtaget utifrån förvaltningsmålet. Länsstyrelsen har i sin beräkning tagit hänsyn till att en del av björnstammen lever i närliggande län, några har dött genom trafikolyckor samt skyddsjakt, dessutom sköts 31 björnar under licensjakten 2017.

– Med den här avskjutningen anser länsstyrelsen att vi närmar oss förvaltningsmålet på 360 björnar och det är även det vi strävat efter tidigare år, säger hon.

Sara Waern berättar också att de nya björnkullar som fötts under året tagits med i beräkningen av årets tilldelning.

Spillningsinventeringen gjordes i både Gävleborg och Dalarna. I Dalarna ligger licensjakten på samma nivå som tidigare, där har Jägarnas riksförbund valt att överklaga Länsstyrelsens beslut. I Gävleborgs distrikt har man däremot valt att låta bli.

– Man blir lite trött på det här med överklaganden. Det händer ändå inget, säger Ingemar Alin.

MARITA GRUFVIK