50 björnar får fällas i länet

Textstorlek:

Länsstyrelsen Gävleborg har meddelat att 50 björnar får skjutas under årets licensjakt. Det är en ökning från i fjol, då 30 björnar fick fällas.

Tilldelningen baseras bland annat på 2017 års inventering där DNA-analyser visade att det finns cirka 508 björnar i länet. Förvaltningsmålet är 360 björnar i länet och det skulle innebära en högre licenskvot, vilket jägarorganisationerna önskat. Länsstyrelsen förklarar varför i ett pressmeddelande:

”Uppskattningsvis delar Gävleborg 120 björnar med intilliggande län, varav hälften kan antas tillhöra Gävleborgs björnstam. Utöver det har 31 björnar skjutits under licensjakten 2017 och sex björnar dött pga. skyddsjakt eller trafikolyckor. Årets jaktuttag på totalt 50 björnar bedöms vara rimligt med hänsyn till ovanstående faktorer.”