Bygdegårdar bör ha rätt att neka uthyrning

Textstorlek:

Ett rättsutlåtande gällande uthyrning till rasistiska och icke-demokratiska organisationer har tagits fram av Samlingslokals-organisationernas samarbetskommitté, Samsam. Utlåtandet pekar på att föreningsdrivna samlingslokaler bör ha rätt att neka uthyrning till rasistiska och icke-demokratiska organisationer.

Det var på ett seminarium i Almedalen som juristen Stellan Gärde presenterades ett rättsutlåtande som ger samlingslokaler rätt att neka uthyrning. Gärde är specialiserad inom mänskliga rättigheter och har tagit fram förslaget på uppdrag av Samsam.

Den övergripande frågan är om samlingslokalsorganisationernas medlemmar har rätt att säga nej till att hyra ut lokaler till organisationer och aktörer som inte står bakom principen om alla människor lika värde, i de fall där föreningar får del av offentliga medel.

Det finns flera exempel på bygdegårdsföreningar som har haft problem vid uthyrning till anti-demokratiska, rasistiska, främlingsfientliga eller exkluderande rörelser.

Det har varit oklart om de kan säga nej utan att det står i strid med exempelvis kommuners krav på att hyra ut till alla föreningar oavsett deras demokratiska uppfattning.

I vissa fall säger kanske föreningens stadgar en sak och det offentliga kräver något annat. Bygdegårdsföreningar har efterfrågat stöd i hur de kan agera i dessa frågor.

– Det känns bra att vi har fått detta utlåtande och kan gå vidare i frågan, säger Per Lodenius, förbundsordförande i Bygdegårdarnas Riksförbund.

Enligt rättsutlåtandet påverkar vilken typ av bidrag en samlingslokalsförening får från det offentliga hur de kan agera vid uthyrning. Organisationsbidrag ger föreningarna stor frihet att bestämma själva medan lokalbidrag och kommunala förvaltningsuppdrag begränsar föreningarnas självbestämmande.

Stellan Gärde efterfrågar även rättsliga prövningar av rätten att vägra uthyrning till konstaterade icke-demokratiska organisationer.