Eldningsförbud i hela Gävleborg

Textstorlek:

Från och med idag, torsdag 12 juli, klockan 10 råder generellt eldningsförbud i hela Gävleborgs län.

Det är på grund av den höga brandrisken i skog och mark som Länsstyrelsen i Gävleborg beslutat om ett generellt eldningsförbud utomhus i hela länet.

Beslutet om eldningsförbud bygger på prognosunderlag från SMHI och är taget i samråd med länets räddningstjänster.

Förbudet gäller all eldning utomhus. Det innebär att det är förbjudet att göra upp eld för grillning på mark. Förbudet gäller även eldning vid särskilt iordningsställda grillplatser.

Eldningsförbudet gäller dock inte grillning på egen tomt.

Det generella eldningsförbudet i länet gäller tillsvidare, men längst till den 31 augusti 2018.