Flytten av Österfärnebos högstadium stoppas

Textstorlek:

Högstadiet får inte flyttas. För tillfället. Förvaltningsrätten anser att starka skäl talar för att kommunens beslut är olagligt.
– Det känns som en upprättelse, säger föräldrarna.

Förvaltningsrätten inhiberar Sandvikens kommuns beslut om högstadiet i Österfärenbo. Det betyder att flytten av högstadiet tills vidare inte får verkställas.

– Det är en viktig delseger. Nu hoppas vi att politikerna står vid sitt ord och behåller högstadiet, säger föräldern Andreas Lingers.

Föräldrarna och utvecklingsgruppen i Österfärnebo har jobbat hårt sedan 7 maj. Då meddelade skolchefen Inger Norman att hon som tjänsteman beslutat att flytta eleverna till andra skolor

Österfärenboborna har bland annat gjort namninsamlingar, kontaktat politiker och överklagat till flera instanser. Bland annat till förvaltningsrätten som alltså går på på deras linje.

Rätten inhiberar beslutet eftersom starka skäl talar för det kan vara olagligt, och för att verkställandet skulle kunna orsaka betydande skada.

Det är inte ett slutgiltigt besked. Först ska Sandvikens kommun få förklara sig. De har till 10 augusti på sig.

– Vi tror inte att beslutet är olagligt. Vi litar på att förvaltningen har agerat korrekt, säger Olle Vistbacka (S) ordförande i kunskapsnämnden.

Ansvaret att rekrytera lärare och placera elever är delegerat till skolchefen. Kommunen menar att flytten av högstadiet ingår i den delegationen.

Det tycker inte Österfärneboborna. De pekar bland annat på kommunallagen, som säger att beslut inte får delegeras om de rör myndighetsutövning mot enskilda eller är av stor vikt.

– Vissa barn ska till Björksätraskolan, de måste åka buss i tre timmar om dagen. Andra ska till Horndal och de måste skjutsas av föräldrar. Det påverkar hela byn, säger Andreas Lingers.

– Vi har känt stort stöd från resten av byn. Det har betytt mycket, säger Paulina Lingers.

När kommunen har svarat ska förvaltningsrätten pröva om beslutet är lagligt. Om inte, kan det upphävas. Då ska politikerna avgöra högstadiets framtid.

– Det har vi sagt hela tiden, det här kan inte vara ett tjänstemannabeslut, säger Sophia Malm.

– Jag har känt mig så besviken på demokratin, när politikerna säger ”nej vi kan inte det här, fråga tjänstemännen”. Politikerna måste sätta sig in i såna här frågor men det verkar de inte göra, säger Paulina Lingers.

Hennes bild bekräftas av Olle Vistbacka i kunskapsnämnden.

– Vi har inte den kompetensen, vi kan inte säga till förvaltningen om de följer lagen eller inte. Det är upp till dem och kommunjuristen, säger han.

Lars Igeland från utvecklingsgruppen tror att det är vanligt i mindre kommuner.

– Kommunledningen har ofta bra koll, men ute i nämnderna hamnar folk i händerna på tjänstemännen. Det här kan kanske bli prejudicerande för diskussioner om byskolor, säger han.

På ett möte 27 maj deltog politiker från samtliga partier i Sandvikens kommun, utom V. Alla ville ha högstadiet kvar.

– När det blir ett politiskt beslut måste det betyda att högstadiet blir kvar, säger Paulina Lingers.

Det håller inte kunskapsnämndens ordförande med om.

– Om beslutet upphävs behöver det inte betyda att högstadiet blir kvar, säger Olle Vistbacka.

– Den politiska viljan är att ha skolor i ytterområdena. Men det här handlar inte om nedläggning utan om en flytt, för att ge eleverna undervisningen de har rätt till. Om det inte finns personal är det svårt att ha dem kvar.

Blir det ett tjänstemannabeslut även om nämnden bestämmer?

– Vi i nämnden kan inte anställa personal. Men vi kan ge förutsättningar till förvaltningen. Den ska ta fram en strategi för ytterområdesskolorna, och lämna in den i oktober.

Var ska barnen börja skolan 20 augusti?

– Det kan jag inte uttala mig om, säger Olle Vistbacka.

För föräldrarna i Österfärnebo finns bara ett svar på frågan.

– Vi vill att de ska gå kvar här i en fungerande skola. Hur det ordnas är upp till kommunen, det viktiga är att barnen är trygga och har en dräglig vardag med bra förutsättningar, säger Andreas Lingers.