Gösar lämnas att ruttna i Storsjön

Textstorlek:

Tjuvfisket är mycket omfattande på Storsjön. Fisketillsyningsmän har plockat upp 550 meter nät som var fulla av ruttnande fisk, främst gös.

På tisdagskvällen förra veckan tipsades fiskevårdsområdesföreningen om att det låg nät i Storsjön. En trollande fiskare hade fastnat med sin wobbler i något tungt men ändå eftergivligt. Det visade sig vara ett nät som användes trots att det är olovligt under högsommaren.

Fiskaren markerade platsen med en flottör och meddelade fisketillsyn koordinat i närheten av Storgrundet på Västerfjärden.

Under onsdagen gjorde tillsynsmän kontroll. 300 meter sammankopplade nät plockades upp. De var fulla av ruttnande fisk. En och annan fisk kunde plockas loss levande, men de allra flesta och i huvudsak gös var ruttna i olika grad och sjönk till botten när de plockades ur näten.

Upptäckten väckte misstankar om att det kunde finnas fler ”spöknät” på den vida Västerfjärden. På fredagen draggade tillsynsmän ett stort område på liknande djup.

Det gav resultat. Draggen fastnade i nät som visade sig vara av samma typ som man hittat tidigare i veckan och med en typ av överteln som inte är vanligt förekommande.

Ett åsk- och regnväder drog samtidigt in över sjön. Arbetet fick avbrytas och återupptogs på lördagen. Denna gång visade det sig vara nät sammankopplande till en längd av 250 meter.

Näten låg på stort djup, upp till tio meter, och har med all säkerhet legat där länge.

Fiskevårdsområdesföreningen ser mycket allvarligt på det som nu har uppdagats och givetvis är allt polisanmält.

– Det hela är för bedrövligt, säger föreningens ordförande Stefan Hedin upprört.

– Mer än en halv kilometer nät som legat och fiskat hela tiden!

– Det är ett sabotage mot det noggranna arbete som genomförs när det gäller förvaltningen av gösstammen i Storsjön.

Storsjöns fisketillsynsmän har haft en hel del att göra under sommaren. Ett flertal fiskande har påträffats utan fiskekort. Det är ett brott mot fiskelagen och därför är polisanmälan och eventuellt redskapsbeslag en given påföljd. Även fiskande med giltigt fiskekort har vid några tillfällen överträtt gällande fiskeregler och sådant olovligt fiske resulterar i en så kallad kontrollavgift till föreningen, en form av böter.

Tillsynsarbetet kommer nu att intensifieras och fiskevårdsområdesföreningen är samtidigt tacksam för tips och information från allmänheten om eventuella oegentligheter när det gäller fiske på Storsjön.

FAKTA: REGLER FÖR NÄTFISKE I STORSJÖN

Ägare till fastigheter med fiskerätt och som upplåter fisket till allmänheten genom fiskevårdsområdesföreningens förvaltning, får fiska med nät inom eget skifteslags vatten med högst 90 meter nät, under tiden fösta maj till 15maj samt under tiden första september till sista oktober.

Fiskekortköpare som löser fiskekort som omfattar nätfiske, får under tiden 15 september till 31 oktober fiska med maximalt 60 meter nät, från fredag kl 12.00 till söndag klockan 12.00. Nät som används i Storsjön får ha högst 8 fots djup och med en maskstorleken på minst 60 mm.

UFFE STRIDSBERG