Lupinen tränger bort blåklockan

Lupinens frön lever i 70 år och ett frö flyger flera meter när frökapseln exploderar. Att samla frön och lämna på återvinningen är ett sätt att minska spridning av lupiner. Foto: Marita Grufvik Foto: Marita Grufvik
Textstorlek:

Lupinerna tränger undan de inhemska ängsblommorna. Myndigheter, kommuner och föreningar gör insatser för att minska spridningen, men bekämpningen är både svår och kostsam.

Trafikverket är en av myndigheterna som arbetar med bekämpning av lupiner. Lupin är en invasiv art som inte tillhör den inhemska floran. Den tränger bort till exempel prästkrage, ängsviol och blåklocka, därför provar och utvärderar Trafikverket olika metoder som ska minska spridningen av växten.

– Vi arbetar bland annat med Artrika vägkanter för att gynna inhemska växter och bin, säger David Brobäck Calais, miljöspecialist och ekolog på Trafikverket.

När lupinerna har spridit sig är de svåra att få bort och en flora med bara lupiner leder till att humlor, bin och andra insekter får svårt att hitta mat. Ett sätt är att sanera jorden, ett annat är att gräva upp växterna, men det är dyrt och tidskrävande. Dessutom har lupinerna här i Gästrikland spridit sig väldigt mycket.

– Det är väldigt kostsamt och svårt att göra något där det finns så stora mängder, säger David Brobäck Calais.

Precis som ängsblommor trivs lupinerna i magra jordar men de binder kväve vilket gör att den magra jorden blir mer näringsrik. Näringen leder till att ängsblommorna minskar och de frörika lupinerna blir allt fler.

– En annan metod är att vi slår dikesgrenar med lupiner innan de har utvecklat frön, berättar David Brobäck Calais.

Förutom Trafikverkt finns andra organisationer som bekämpar lupiner, bland annat Länsstyrelsen i Värmland, Heby kommun och Leksands kommun. Föreningen Fältbiologerna har startat kampanjen Stora Lupinbekämpardagen som genomfördes på nationaldagen. De har olika tips till privatpersoner hur man kan bekämpa lupiner. Ett sätt är att samla blommor och frökapslar, för att sedan skicka dem till brännbart på återvinningen.

Denise Fahlander är aktiv i Naturskyddsföreningen och arbetar på Eko-torget i Ockelbo. Hon har följt Fältbiologernas tips för att minska spridningen av lupiner. Den här sommaren har hon fyllt ett 20-tal säckar med frön och blommor på väg mellan tågstationen och jobbet.

– Jag tar de fina och sätter i en vas bredvid skylten om hur man bekämpar dem, berättar Denise.

De lupiner som har blommat över får ligga kvar i säcken tills hon lämnar in den på återvinningen. Denise använder täta säckar att bära blommorna i och ser till att inte spilla några frön längs vägen.

– När jag blev medveten om problemet började jag bryta av blommor och plocka frön, säger hon.

Ibland stannar hon till med cykeln eller bilen vid en vägkant och rycker upp små lupinplantor ur dikesgrenen.

– Jag lägger inte ner något merjobb utan tar de som jag ändå går förbi, säger Denise.

MARITA GRUFVIK