Oljud i förskolor i fokus

Oljudet i förskolor är en fokusfråga för länets kommuner. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

Sju av tio förskolelärare blir stressade av ljudnivåer, visar en avhandling vid Göteborgs universitet. *För kommunerna i Gästrikland är oljud i förskolor en aktuell fråga.
– Vi jobbar ständigt för att förbättra akustiken, säger Anita Persson, förskolechef i Sandvikens kommun.

Förskolepersonal löper större risk att drabbas av hörselbesvär jämfört med personal inom andra kvinnodominerade yrken, visar en ny doktorsavhandling vid Göteborgs universitet.

Sju av tio förskolelärare svarar i en enkät att de blir lätt stressade av ljud och omkring hälften att de är överkänsliga mot ljud, dubbelt så många som i andra yrken.

10 000 kvinnor har svarat på enkäten i audionomen Sofie Fredrikssons studie.

– Resultatet när det gäller förskolan är alarmerande, säger hon.

Fredriksson hoppas att forskningen ska leda till förbättringar inom förskoleverksamheten.

– Hörselskydd är normalt åtgärd nummer ett om ljudnivån inte går att dämpa på annat sätt, och det kanske behövs om du har ett barn som gråter mot ditt öra en hel dag under en inskolning. Men man måste också titta på utformningen av lokaler och rumsakustik. I ett stort rum med hårda väggar blir det bullrigt oavsett hur pedagogisk och strategisk du är i ditt arbete, säger hon.

Att förbättra ljudnivåerna i förskolan är en aktuell fråga bland länets kommuner.

– Vi jobbar för att få ner ljudet i förskolan. Det är alltid en aktuell fråga för oss, säger Pia Holmström, förskolechef i Ockelbo kommun och berättar att arbetet fokuseras på detaljnivå för att ringa in problemen.

– Vi undersöker vad vi har för beläggningar i golven och har ljudabsorberande bord. Vi använder även ljuddämpande plattor i taket och väggar. Generellt sett jobbar vi mycket med arbetsmiljöfrågor och att få ner ljudet är en av dessa frågor, säger Holmström.

Men det är inte bara lokalernas utformning som kontrolleras och bearbetas. För att säkerställa personalens välmående finns öronproppar och hörselskydd tillgängligt.

– Personalen får även kontrollera sin hörsel på hörcentralen. Är det så att åtgärder behövs göras efter de testerna, så utförs dem, säger Pia Holmström.

Även i Sandvikens kommun pågår arbetet med att förbättra förskolornas ljudsituation.

– Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor och frågor rörande buller behandlas under de årliga ronderna som sker ute på arbetsplatserna, säger förskolechefen Anita Persson.

Precis som i Ockelbos fall behandlas ljud- och bullerfrågan på detaljnivå.

– Vi monterar upp akustikplattor, sätter upp ljuddämpande väggdekorationer och köper in ljudabsorberande möbler leksaker, säger Persson.

Gävle kommun är medvetna om höga ljudnivåer i förskolan. I likhet med övriga kommuner arbetar de med förebyggande åtgärder.

– Vi använder ljuddämpande bord och takplattor samt anpassat lekmaterial, utför ljuddämpande åtgärder på stolar samt ser över läromiljöns utformning. Våra pedagoger anpassar aktiviteterna utifrån ljudnivå och samtalar med barnen om vikten av att tala i en acceptabel samtalston, säger Sofia Persson på Utbildning Gävle.

I Hofors kommun genomförde hörselundersökningar i förskolorna 2015. Resultaten identifierade låga risker för hörselskador ute i verksamheterna.

– Nu har vi fått tre moduler där vi bedriver förskoleverksamhet under tiden för projektering av ny förskola och i dessa kommer Previa att till hösten göra en hörselundersökning. Det är hela tiden viktigt att vår arbetsmiljö är bra för både barn och vuxna i förskolan, säger Sonnie Eklund, förskolechef i Hofors kommun.