Rapportera invasiva och rödlistade arter

Jättebalsaminen är en invasiv art som kommit till Sverige som trädgårdsväxt och spridit sig till naturen.
Textstorlek:

Ett nytt verktyg har tagits fram av ArtDatabanken för att allmänheten ska kunna rapportera fynd av invasiva arter. Verktyget är just nu i teststadiet och går att använda på datorn eller mobilen.

Många hör av sig om fynd och nästa år kommer ArtDatabankens nya verktyget lanseras för allmänheten.

I testversionen finns bara ett begränsat antal arter. Nu vill ArtDatabanken få in synpunkter på hur funktionerna kan utvecklas till den färdiga versionen. De riktar sig till särskilt naturintresserade personer med den här versionen.

Under året vill ArtDatabanken också få in uppgifter från allmänheten om särskilda arter inför ett kommande rödlistningsarbete. Eftersom det handlar om ovanliga arter är det också till hjälp med inrapportering av att en art inte har påträffats. De vill att allmänheten letar efter bland annat fjärilen silversmygare, skalbaggen korthalsad majbagge och parasitsteklar.