Robot kan avlasta 1177 Vårdguiden

Robotar kan snart avlasta sjukvårdsrådgivningen.
Textstorlek:

I framtiden kan man få hjälp av en robot när man kontaktar 1177 Vårdguiden. Roboten ska avlasta rådgivningstjänsten och vägleda patienter så att de slipper sitta i telefonkö eller uppsöka akuten i onödan.

Tanken är att man via mobilen eller datorn knappar in sina symptom i ett självbedömningsverktyg som sedan ger råd för egenvård eller hjälper den sjuke att komma i kontakt med en sjuksköterska eller läkare via chatt, video- eller telefonsamtal.

Symptombeskrivning följer patienten genom hela vårdkedjan.

– Inledningsvis tror jag att det kommer att vara ganska enkla symptom som man kommer att få hjälp med via en robot. Om det handlar om symptom som kan tyda på en allvarlig sjukdom kommer man att hänvisas direkt till en sjuksköterska eller läkare, säger Sofie Zetterström, vice vd för det offentligägda bolaget Inera som har kommit med förslaget.

Syftet med förslagen är att förbättra infrastrukturen i det som kallas för första linjens vård och att underlätta för patienterna. Rätt patienter ska hamna i vården vid rätt tid.

Sjukvårdsrådgivning med artificiell intelligens (AI) finns redan i England. Men utvecklingen i Sverige kommer att ta sin tid, bland annat på grund av patientsäkerheten och för att man behöver fastställa vem som har vårdgivaransvar. Hänsyn behöver också tas till olika patientgrupper.

– Det är inte så att man ska tvinga alla människor in en AI-lösning, utan man kommer även fortsättningsvis att kunna ringa 1177. Det handlar om att kunna erbjuda fler möjligheter och kanaler.