Skogsbolagen ökar takten efter torkan

Kombination med rekordvärme i stora delar av landet, bland annat i Gästrikland. I kombination med lite nederbörd blev det hög brandrisk i skogen. Foto: Marita Grufvik
Textstorlek:

Den långa torkan gjorde att skogsbolagen som har verksamhet i Gästrikland fick stoppa all avverkning när brandrisken blev för stor. Nu arbetar de för att ta igen bortfallet.

I slutet av maj uppmanade Skogsstyrelsen alla skogsaktörer att följa skogsbranschens riktlinjer som minskar risken för skogsbrand.

Riktlinjerna togs fram förra året till följd av den stora skogsbranden i Västmanland. De skogsbolagen som är verksamma i Gästrikland påverkades kraftigt av torkan och fick stoppa all produktion under en period.

Sveaskog beslutade att lägga om sin produktion veckan innan Skogsstyrelsen gick ut med sin uppmaning. Helene Bergström är resultatområdeschef för Norra Bergslagen.

– Den 25e maj tog vi beslut om att lägga all produktion på natten, säger Helene Bergström.

Vid avverkning på natten sker arbetet mellan 10 på kvällen och 12 på förmiddagen. På natten är luftfuktigheten högre och daggen som bildas minskar risken för att gnistor kan starta en brand.

Under perioder med högre brandrisk ska skogsbolagen bland annat genomföra samråd med uppdragsgivaren inför alla nya avverkningsområden. Under samråden görs en bedömning av vilka risken som finns och vilka åtgärder som behövs vid avverkning eller markberedning.

– Vi har också gjort en uppdaterad lista över vad man ska ha med sig i skogen, berättar Helene Bergström.

På listan finns vatten, kanna med stril och en hacka för att kunna täcka över eventuell eld med jord, samtidigt har de som arbetar i skogen hela tiden kontakt med avverkningsledaren.

Stora Enso påbörjade sitt planeringsarbete inför torra perioder redan vid årsskiftet.

– Vi letar efter trakter där det är fuktigare i marken och inte så stenrikt, berättar Henrik Lenning som är funktionschef produktion på Stora Enso Skog.

De områden som bolaget planerar in för perioder med brandrisk får inte heller ligga nära bostadsområden.

Under en torr period finns flera viktiga åtgärder som minskar brandrisken. Branschens riktlinjer innebär bland annat att bolagen ska ha brandvakter med flamsäkra kläder, skumsläckare på skogsmaskinerna och prioritera arbete i områden med låg brandrisk,.

– Vi flyttade till exempel ett arbetslag från Enköping upp till Ockelbo, säger Henrik Lenning.

Han berättar att brandvakter går på marken med släckningsutrustning för att öka beredskapen. Dessutom kör skogsmaskinerna på hjul utan larvband och slirskydd för att minska risken för gnistbildning. Sveaskog och Billerud Korsnäs gör likadant.

Enligt Erik Sollander på Skogsstyrelsen går skogsindustrin på högvarv och det finns en stor efterfrågan på virke. Det ökade behovet beror på ökad byggtakt, en växande massaindustri och ökad export framförallt till USA och Kina. Många svenska bolag är beroende av sina leveranser för att kunna hålla en jämn produktionstakt. På grund av torkan fick inte skogsbolagen fram lika mycket virke som vanligt, avverkningen medförde för stora risker.

– Vi stoppade produktionen helt, vi tyckte inte att åtgärderna räckte, säger Henrik Lenning.

Hela Stora Ensos produktionsområde påverkades av torkan och på en del platser stod produktionen stilla en hel vecka.

– Vi jobbar för att komma ikapp och har kört en del helger, säger Henrik Lenning.

BillerudKorsnäs och Sveaskog stoppade också all avverkning i slutet av maj. Men BillerudKorsnäs produktion påverkades inte.

– Vi har täckning för vårt råvarubehov, säger Angelica Eriksson, kommunikationsavsvarig.

Den torra perioden blev inte så lång, efter regnet den 10 och 11 juni kunde produktionen starta igen. Men en del av Sveaskogs leveranser blev försenade.

– Nu har vi sommaruppehåll. Vi kommer att öka produktionen något under hösten, säger Helene Bergström.