Snabba lösningar krävs i foderkris

– Viktigast nu är att foder som står på rot hittar maskiner och personer som kan ta det tillvara, säger LRFs regionchef Håkan Johansson. Foto: Getty Images
Textstorlek:

Foderbristen är akut och i veckan öppnade Länsstyrelsen foderförmedling där djurhållare och markägare kan få kontakt. Redan för en vecka sedan uppmanade LRF Gävleborg till snabba förmedlingar i närområdet.

”Vi vill med denna förmedling underlätta kontakter mellan markägare som har outnyttjade marker och djurhållare med behov av marker att sköra för foder till sina djur.”, skriver länsstyrelsen på sin hemsida där de öppnade en foderförmedling på tisdagseftermiddagen.

Redan på onsdagen hade flera markägare anmält framför allt betesmarker som kan upplåtas.

Jakten på marker att skörda eller betesmarker att flytta djuren till har pågått i flera veckor. Läget är riktigt akut och nästan alla djurägare kämpar mot klockan i väntan på regn.

Betet är klent och många bönder har börjat nagga på det redan knappa höst- och vinterfodret.

Flera bönder förbereder sig också på att slakta fler djur tidigare än planerat, men eftersom det är kö till slakterierna kan det bli fråga om nödslakt på gårdarna om inte läget förbättras.

På onsdagen förra veckan uppmanade LRF Gävleborg till snabbast möjliga förmedling av marker som kan skördas.

”Ta kontakt med lokala jordbrukare i byn eller i närheten av där marken ligger, så får ni en direkt kommunikation om vad som kan göras med bonden”, skrev regionchefen Håkan Johansson på LRFs Facebooksida.

– Vi ska inte göra det krångligare än så i det här läget, säger han som även tar emot en del erbjudanden om skörd av marker till kontoret i Sandviken.

Många använder sig också av ”Foderhjälpen” på Facebook och Håkan Johansson upplever att det finns en god vilja att hjälpa till.

– Viktigast nu är att foder som står på rot hittar maskiner och personer som kan ta det tillvara.

Ju längre österut i länet man kommer, desto hårdare har torkan slagit. Det kan bero på att de åskskurar som kom runt midsommar slog väldigt olika.