Stölder oroar byggfirmor

Inbrott på byggarbetsplatser oroar byggfirmor i Gästriklands län. Foto: TT
Textstorlek:

Arbetsplatsstölderna ökar och verktyg för miljarder stjäls årligen, visar statistik från Brottsförebyggande rådet.
– Det är ett dilemma att folk bryter sig in och stjäl verktyg, säger Magnus Persson som har en byggfirma i Ockelbo.

Årligen stjäls verktyg för miljardbelopp från byggarbetsplatser. Under 2017 anmäldes 5 444 inbrott på de svenska byggarbetsplatserna. Det är en ökning med 56 procent sedan 2013, enligt den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

I förra veckan utsattes en byggarbetsplats i Valbo för inbrott och ett flertal företag blev drabbade av händelsen.

Säkerhet har blivit en allt viktigare fråga för regionens byggfirmor, visar en rundringning till lokala byggfirmor.

Magnus Persson driver en byggfirma i Ockelbo. Han berättar att företaget förvarar sina verktyg i arbetsbussar.

– För att vara på den säkra sidan tar personalen sedan med sig bussarna hem och förvarar dem i garage. Det är bättre att ha dem hemma än på jobbet, säger han.

Persson berättar att firman även förvarar verktyg i containrar ute på byggarbetsplatser.

– Problemet med containrar är ju att folk bryter sig in i dem också. Stölder är ett dilemma och det är tråkigt när det händer.

Byggfirman har blivit utsatt för stölder vid ett par tillfällen.

– Vi har blivit av med byggsågar, olika verktyg, you name it. Kort sagt är det tråkigt och ett bekymmer att det händer, säger Magnus Persson.

Per Sundström arbetar med arbetsledning och planering på en byggfirma i Gävle. Han berättar att även de förvarar sina verktyg i företagets arbetsbussar.

– Materialet vi behöver till jobben köper vi in samma dag som jobbet utförs, men arbetsbussarna står inlåsta i vårt garage om nätterna, så de står i säkert förvar, säger Sundström.

På tio års tid har byggfirman utsatts för två inbrott, vilket gläder Per Sundström.

– Vi har varit ganska förskonade, till skillnad från många andra. Man hör ju kollegor i branschen som berättar om inbrott i containrar på byggarbetsplatser, vilket är ett bekymmer.

En av anledningarna till att firman klarat sig undan tror Sundström beror på placeringen.

– Securitas har sin utgångpunkt en minuts bilväg från vårat kontor, vilket gör att chansen att förövarna skulle lyckas göra ett inbrott är ganska liten. Vi valde det här läget från första början, så jag tror att det spelar in en hel del i ärendet, säger Sundström.

Per Sundström tror att ett motiv till de ökade inbrotten på byggarbetsplatserna är de ökade verktygspriserna.

– Folk har insett att det finns pengar i verktyg, vilket har gjort att stölderna har ökat.

FAKTA:

Så förebygger du stölder på bygget

– Börja alltid med att inventera verksamhetens risker, planera skyddsåtgärder och skyddsnivå.

– En första åtgärd är att göra byggområdet så säkert som möjligt med ett bra områdesskydd.

– Tänk på placeringen av bygg- och förrådsbodar. Det ska vara svårt att köra upp bredvid bodarna. Stäng av tillfartsvägar med tillfälliga bommar eller andra åtgärder som gör det svårare att komma fram till arbetsplatsen.

– Placera containers på ett sätt som försvårar angrepp och gör att risken istället ökar för att bli upptäckt.

– Förvara alltid stöldbegärlig utrustning som exempelvis handverktyg och mätinstrument väl inlåsta i en säker förvaring.

– Placera aldrig dieseltanken vid infarten. Installera låsbara lock, slangningsskydd och larm.

Källa: Byggindustrin

DAVID ALIN

Publicerad av: