Valet – en fråga om förtroende

Textstorlek:

Närmar sig med snabba steg. Det val vi ska genomföra den 9 september och lämna vårt för­troende till den och det partiet vi tror har de bästa förutsättningarna ratta det samhälle vi alla lever i. Såväl det handlar om kommun, region eller land.

I en demokrati väger alla röster lika mycket. Samtidigt som röster är något som man förtjänar.

Mycket händer, varje dag. Ibland av ondo eller det som upplevs negativt. Men oftast så betyder varje ny dag, en dag för nya möjligheter. Om pusselbitarna inte upplevs falla på rätt plats är det enkelt skylla på någon annan. Visa missnöje istället för att kämpa mot det uppsatta målet.

Vi är alla olika. Med olika, unika möjligheter. Men också med olika former av begränsningar. Och det är så – med olikheter och mångfald vi formerar och bygger vårt samhälle.

Känslan av sammanhang är en ordentlig utmaning. Förutsättningarna är olika i vårt land och även i vår egen kommun. Som en blixt från klar himmel kan vi definitivt kalla det när högstadiet i Österfärnebo fick beskedet om så kallad tillfällig flytt.

Stora och principiellt viktiga frågor hänvisas normalt till kommunfullmäktige. Eller i varje fall till politiska beslut. Icke här. Hänvisas till brist på behöriga lärare. Samtidigt som prognosen för hela Sverige redan 2035 är brist på 80 000 behöriga lärare!

Precis som i alla andra yrken kan vi leka med tankar att klara bristerna genom högre löner. Eller möjligen också tänka i nya banor. Som att nyttja tekniken och arbeta med distansundervisning. En möjlighet vare sig det handlar om skolor i våra kommundelar eller i centralorten.

Speciellt lär det bli fallet när bristerna är så enormt stora i ämnen som matematik och programmering. När det nu är så att det här inte är tillåtet i flertalet ämnen går det alltid benämna det som läxläsning – och vips är det tillåtet. Kan också bli nödvändigt med busstransporter en eller två dagar per vecka som ett naturligt inslag i en skolvecka. Nytänk och kreativitet är två förenliga begrepp.

Det blir en stor utmaning att i höst sätta tänderna i underlaget till landsbygdspolitiskt program. Och göra det på riktigt, så det inte riskerar bli något som beslutas och sedan diarieförs och inte påverkar i verkligheten.

Anropsstyrd trafik, laddinfrastruktur, attraktiva boendemöjligheter – rättvisa! Eldsjälar måste alltid uppmuntras.

Utveckling drivs på av de som klarar av att tänka utanför boxen. De får inte stoppas av någon som helst kommungrå färgskala.

Det har varit en helt speciell sommar. I mångt och mycket njutningsfylld. Men också med tydliga budskap att det är allvar nu.

Rekordvärme – Brist på vatten – Brandrisk – Dåliga skördar – Nödslakt av djur.

Vi kommer inte att få det öppna landskapet och betande djur om vi inte väljer svenskt kött.

Vi kan importera mat, men vi kan inte importera öppna landskap.

Stad och land – hand i hand. Det är mycket tydligt.

Samhället bygger vi tillsammans.

FRAMÅT!