Algfri sommar i Storsjön

Textstorlek:

De gröna algfälten har lyst med sin frånvaro i Storsjön stora delar av sommaren, trots att det varit både varmt och soligt.

Algblomningen påverkas av bland annat solljus, vattentemperatur och mängden näringsämnen i vattnet. Men trots höga temperaturer och stark sol har algblomningen varit svag i Storsjön den här sommaren.

Ylva Andersson är miljöinspektör på Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning. Hennes tidigare erfarenhet är att algblomningen blir kraftigare om vattnet är lugnt.

– En möjlig förklaring kan vara att det har varit så pass mycket vindar och vågor på Storsjön att algtillväxten inte har gynnats, säger hon.

Efter helgen har en lite alger samlats vid några stränder, men Simon Mårell som är kustvattenbiolog på Länsstyrelsen i Gävleborg tvivlar på att det har något med regnet att göra.

– Snarare då med ökad vindstyrka som driver in algerna mot land, säger han.

Simon Mårell förklarar också att mängden alger varierar från år till år. Dessutom blommar algerna flera gånger om året, vår, sommar och höst och tidpunkterna kan variera.

– Vårblomningen kan till exempel bli förskjuten beroende på om det är en kall eller varm vår, berättar Simon Mårell.

På våren finns mycket smältvatten som ger näring till en vårblomning. När näringen är slut dör stora delar av algerna och faller till botten. Om vattentemperaturen skiljer sig mycket åt mellan yta och botten kan algerna ligga kvar hela sommaren.

– Till hösten när yttemperaturen och bottentemperaturen nästan är samma igen och det blåser vindar så rörs näringen från botten upp och möjliggör en höstblomning, säger Simon Mårell.

Just under sommaren blommar även cyanobakterier, så kallade blågröna alger. Ungefär hälften av dem utsöndrar giftiga toxiner. Toxinerna kan orsaka symptom som påminner om matförgiftning. De kan också ge huvudvärk, feber, ögon- och hudproblem.

Riskgrupperna hundar och barn ska undvika bad när det är kraftiga ansamlingar av alger. Barn får lätt kallsupar och hundar kan både dricka vattnet och slicka sig på pälsen efter ett bad. De kan då få i sig gifterna. Alla som badar kan också få klåda och utslag.

– Man ska iallafall undvika kallsupar och om man badar ska man duscha efteråt, säger Ylva Andersson.