Centerpartiet: ”Förenkla för lokala företag”

Textstorlek:

Lokala frågor får lokala svar.

GÄVLE KOMMUN

Ayser Bayraktar (C) om skolan:

För mig som centerpartist så är skolan livsviktig för landsbygden. Det finns mycket utmaningar och svårigheter men den största och viktigaste är för dessa skolor är att få utbildade lärare. Vi kommer att ha så några år framåt .

Som jag ser på det så har vi en stor utmaning att ta tag i. På grund av det kan inte jag lova något som jag inte kan hålla. Detta kommer att bli en utmaning för alla partier i Gävle kommun. Som politiker måste vi lösa det tillsammans. För barnen är vår framtid och de måste ha rätt till sin utbildning.

HOFORS KOMMUN – inget svar från centerpartiet

OCKELBO KOMMUN

Marit Rempling (C) om konkreta förbättringar för landsbygden:

Landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas. Grunden för den gröna omställningen, som behövs för att möta klimathotet, finns ofta på landsbygden. Vi vill:

Avskaffa det generella strandskyddet, undantaget områden med stora natur- och friluftsvärden, och slopa kravet på bygglov för den som vill bygga ett café, ett ridhus eller liknande i anslutning till sin gård. Öka underhållet av såväl de enskilda som de allmänna vägarna och satsa på underhåll och utbyggnad av järnvägen, med en särskild satsning på lokala och regionala banor. Snabba på utbyggnaden av den digitala infrastrukturen, hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband senast 2025.

Värna äganderätten över jord och skog. Stödja ett aktivt föreningsliv, en av stommarna i en levande landsbygd. Ha en tydlig policy och förenkla för lokala företag vid kommunens upphandlingar. Ha en tillgänglig lokal polis. Sänka tröskeln till småskaligt företagande genom regelförenklingar. Lyfta varumärket Ockelbo och turismnäringen. Möjliggöra företagshotell i Lingbo.

SANDVIKENS KOMMUN

Carl-Ewert Ohlsson (C) om konkreta förbättringar för landsbygden:

En regering som inte motverkar landsbygden. Barnomsorg, skola och servicens betydelse för attraktivitet. Anropsstyrd trafik. Cykelvägar. Bredband. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Lokalproducerat. Delade upphandlingar. Äldreboendemöjligheter/trygghetsboende. Aktivt närvarande bostadsföretag, inkluderande allmännyttan. Aktuella detaljplaner. Lyssnande kommunalt ledarskap.

Carl-Ewert Olsson (C) om skolan:

Det har varit en hel del turbulens i sommar med fokus på Österfärnebo högstadium och Gästrike Hammarby. I Sandvikens kommun har vi haft ett handslag under mandatperioden att inte röra en enda skola. På ett möte i Österfärnebo i maj tydliggjorde samtliga närvarande politiska företrädare att vi vill ha högstadiet kvar. Skolan har ett högt värde i en bygd.

Ett stort problem i svenska skolor är lärarbehörigheten. Det behöver utvecklas alternativa lösningar som exempelvis distansundervisning. I vårt Sandviken ska aldrig eleverna komma i andra hand. De ska stimuleras i sin skolgång. Trygghet och miljö är några av byggstenarna som behövs för att varje elev ska kunna nå sin fulla potential, och att inse ledarskapets betydelse. Sandvikens kommun behöver i allra högsta grad sina ungdomar och levande kommundelar.

Carl-Ewert Ohlsson (C) om omsorgen:

Personalrekryteringen är troligen den största svårigheten. Samtidigt räcker inte kommunens resurser. Idag är cirka 25 procent pensionärer. Det gäller få flera att åldras utifrån ett folkhälsokoncept – en form av förebyggande arbete. En del av lösningen ligger i att nyttja befintlig teknik som nyckelfria lås, kameratillsyn, robotdammsugare, rörelsedetektorer osv. Leverans av mat direkt från affär/restaurang lösgör personalens resurser till att göra skillnad – omsorg.

De som har största behoven ska ha hemtjänst. Det räcker inte med uppnådd ålder. Mellanstegen mellan eget boende i hus till särskilt boende i omsorgen är många.

Det måste finnas hyreshus, trygghetsboenden, med flera boendemöjligheter. Går inte enbart hänvisa till särskilt boende. Det kommer samhället inte ha råd med och är heller inte rätt boende för alla. Störst behov måste alltid först få plats. Vi strävar efter att tillgodose boenden men det kommer inte garanteras.

REGION GÄVLEBORG – inget svar från Centerpartiet.

Vad tycker de andra partierna? Följ länkarna och läs deras svar:

Feministiskt initiativ: ”Vinster från naturresurser ska stanna lokalt”

Folkhemmet i Hofors-Torsåker: ”Förbättra servicen till byarna”

Kristdemokraterna: ”Värna äganderätten”

Liberalerna: ”Flytta ut kommunala arbetsplatser”

Landsbygdspartiet oberoende: ”Det saknas trygghetsboenden”

Moderaterna: ”Skapa en god arbetsmiljö”

Miljöpartiet: ”Sex timmars arbetsdag i omsorgen”

Socialdemokraterna: ”500 miljoner till vägar”

Sverigedemokraterna: ”Nischa skolorna”

Vänsterpartiet: ”Avgiftsfri kollektivtrafik”