Dålig skörd höjer priser

Spannmålsbristen kommer att märkas i matbutikerna om några månader. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

Sommarens torka beräknas ge den näst lägsta spannmålsskörden under 2000-talet. Dyrare mat lär bli följden, varnar nu bland annat Lantmännen och Livsmedelsföretagen.

29 procent sämre än föregående år och 25 procent mindre än den genomsnittliga skörden de senaste fem åren. Det är Jordbruksverkets prognos för årets spannmålsskörd. Totalsiffran 4,2 miljoner ton är en av de lägsta på många år som en konsekvens av torkan och värmeböljan.

Prognosen ligger i linje med Lantmännens beräkning tidigare i somras. Men Mikael Jeppsson hos Lantmännen tror att utfallet kan bli ännu sämre.

– Vi träffar lantbrukare varje dag som berättar vilken avkastning de faktiskt har och jag kan känna att 4,2 miljoner ton är i det övre skiktet. Det kan till och med bli lägre, säger han.

Sverige kommer att behöva importera mer vete. Då bidrar bland annat transporterna till att priset stiger, menar Mikael Jeppson.

– När det gäller råvarudelen har priserna redan stigit med 25-30 procent beroende på sädesslag. Dyrare råvaror ger naturligtvis dyrare produkter, säger han.

Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman delar den bilden:

– Vår bedömning är att det här kommer att slå igenom på konsumentpriserna. Exakt hur många procent är omöjligt att säga. Det kommer vi se under senhösten och vintern, säger han.

En kraftigt minskad spannmålsskörd kan påverka även andra livsmedel, till exempel kött. Bristen på foder gör att lantbrukare tvingas till slakt och ett överskott av svenskt kött kan bli ett faktum.

Det skulle kunna ge en positiv effekt för konsumenter i närtid, men åt motsatt håll på längre sikt.

– På lång sikt är jag väldigt orolig. Vi kommer sannolikt behöva slakta många svenska djur och det leder till problem på avel på längre sikt, vilket ger färre djur och i sin tur högre priser, säger Björn Hellman.

Ökad slakt skulle kunna påverka priset på mejeriprodukter. En avgörande betydelse får nu utfallet av den tredje skörden av foder vars resultat står klart i september.