Feministiskt initiativ: ”Vinster från naturresurser ska stanna lokalt”

Textstorlek:

Lokala frågor får lokala svar.

GÄVLE KOMMUN

Desirée Kjellberg (FI) om konkreta förbättringar för landsbygden:

Feministisk Initiativ arbetar normkritiskt. Lika väl som det finns manliga, etniska och heterosexuella normer finns det urbana normer som osynliggör lands- och glesbygd. Mänskliga rättigheter ska aldrig vara villkorade av var i landet du bor. Feministiskt initiativ vill synliggöra landsbygders viktiga roll i omställningen till en hållbar samhällsutveckling. Landsbygden är vårt fundament för framtiden – ekonomiskt, miljömässigt, socialt, demokratiskt och politiskt. Tillgång till internet och trygg försörjning av el, vatten och avlopp ska vara en självklarhet för alla. Vidare anser vi att tillgång till välfärd och service ska finnas nära där människor lever sina liv. Skolor, vårdcentraler, äldreboenden, sjukhus, apotek och myndigheter ska vara spridda över landet. Vi vill även att de som flyttar till glest bebyggda områden ska få sina studielån successivt avskrivna, att vinster från naturresurser ska stanna lokalt och vi vill införa geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter.

Vad tycker de andra partierna? Följ länkarna och läs deras svar:

Centerpartiet: ”Förenkla för lokala företag”

Folkhemmet i Hofors-Torsåker: ”Förbättra servicen till byarna”

Kristdemokraterna: ”Värna äganderätten”

Liberalerna: ”Flytta ut kommunala arbetsplatser”

Landsbygdspartiet oberoende: ”Det saknas trygghetsboenden”

Moderaterna: ”Skapa en god arbetsmiljö”

Miljöpartiet: ”Sex timmars arbetsdag i omsorgen”

Socialdemokraterna: ”500 miljoner till vägar”

Sverigedemokraterna: ”Nischa skolorna”

Vänsterpartiet: ”Avgiftsfri kollektivtrafik”