Festlig invigning av naturreservat

Textstorlek:

På söndag 26 augusti invigs Trollbergets naturreservat vid Ekbo, som ligger mellan Ockelbo och Lingbo. Det blir både musikunderhållning och tillfälle att lära sig om naturen.

Söder om sjön Ekaren har skogen inte brukas på mycket länge. Istället har naturen kunnat utvecklas fritt.

Där finns tallar och granar som är hundratals år gamla och bland de mosstäckta stenarna gömmer sig allt från silverfyndigheter till rödlistade arter.

Länsstyrelsen beslutade att skydda naturen där, under namnet Trollbergets naturreservat, 2015. Sedan dess har området ställts i ordning med gångvägar, broar, rastplatser och parkeringsplatser.

Och nu ska allt detta alltså invigas.

På söndag står Anders Woxberg för invigningen vid Stråkbron och rastplatsen. Sedan spelar han nyckelharpa tillsammans med Pär Erlandsson. Bernt Lindström spelar horn och Linnea Bergman kular.

Besökarna kan välja på två guidade turer. I den ena berättar Björn Hänningen om skogsbruket förr och nu, i den andra berättar Erik Jonsson om silvret som finns i gruvan.

Det blir också familjeaktiviteter med Natursnokarna, växtvisning med Gävleborgs botaniska sällskap, kommunen informerar om bidrag till naturvårdssatsningar och så berättar Gävleborgs ornitologiska förening om slagugglan.