IT-system försenar pengar till torkdrabbade

Jordbruksverkets ombyggnation av it-system har medfört att bönder väntar på utbetalningar av stödpaket till bönder. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

Tusentals bönder väntar på EU-stöd för 2015-2017. Samtidigt som krispaketen duggar tätt i torkans spår klarar Jordbruksverket inte av att betala ut de pengar som bönderna har rätt till sedan tidigare. Orsaken är problem med it-systemet.

Torkan innebär den värsta krisen som jordbruket har upplevt i modern tid och partierna bjuder över varandra i sin iver att hjälpa bönderna.

Eko-bonden Clas-Göran Gillerstrand i Vingåker konstaterar att krisstödet från regeringen bara är en rännil jämfört med de 160 000 kronor i ekostöd och betesstöd för 2017 som han fortfarande väntar på.

– Krisstödet skulle för mig innebära runt 15 000 kronor, och visst, det är bra. Men det vore ännu bättre om vi fick betalt för det vi har gjort, och i tid. De borde börja i den änden hellre än att kladda med krisstöd.

För honom, som ekobonde med köttdjur och spannmålsodling, kommer ungefär en fjärdedel av omsättningen på runt fyra miljoner kronor om året från olika jordbruksstöd.

Jordbruksverket har betalat ut en del, men hållit inne ungefär 15 procent till en slututbetalning. Det är de pengarna för förra året som han väntar på. De kommer att behövas i år, då han antagligen får både ökade kostnader för att köpa foder och mindre intäkter på grund av torkan.

– Jag har fått låna pengar från banken för att klara mig tills det att stödpengarna kommer.

Nu är Gillerstrand orolig för att årets EU-pengar inte heller ska komma i tid.

Men det säger Mirja Hjers, Jordbruksverkets tillförordnade divisionsdirektör för utbetalningsavdelningen, att de ska göra.

– Vi kommer att betala ut 85 procent av årets stöd i förskott under oktober.

När det nya stödprogrammet kom 2015 var myndigheten tvungen att bygga om sina datasystem. Arbetet har pågått sedan dess, och har inneburit att större stöd har prioriterats.

Myndigheten har ambitionen att genomföra de sista slutbetalningarma under hösten.