Jämlikt stöd till Ockelbo

Textstorlek:

Skolverket har fördelat det stöd som ska göra skolorna i landet mer likvärdiga.
Mest pengar per elev i Gästrikland får Ockelbo.

I våras fördelade Skolverket den första miljard som regeringen satsar på att göra skolorna i landet mer jämlika och jämförbara med varandra. De pengarna skulle användas under höstterminen till att exempelvis öka lärartätheten, ge eleverna mer lärartid eller ge lärare möjlighet till utveckling.

Nu har pengarna för 2019 fördelats. Totalt handlar det om 3,5 miljarder och alla kommuner får pengar, men mest får de kommuner där behovet är störst.

För att öka jämlikheten mellan skolorna har Skolverket rangordnat kommunerna efter föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst, hur stor invandringen är, antal syskon, bostadsområdets socioekonomiska status och så vidare.

– Din framtid ska aldrig begränsas av var i landet eller i vilken familj du växer upp, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

– Staten tar nu ett större ansvar för skolans likvärdighet, med mer resurser till alla men allra mest till de skolor som behöver det mest, fortsätter han.

Kommunerna i Gävleborg får dela på 107 miljarder och i Gästrikland går mest pengar per elev till Ockelbo.

Ockelbo kommun får 2 419 178 kronor för att arbeta med att öka jämlikheten. Sandviken får 18 294 884 kronor, Hofors 4 261 210 kronor och störst summa, men minst pengar per elev får Gävle kommun som får 30 380 807 kronor.

Exakt hur pengarna ska användas får kommunerna och skolorna bestämma själva, men resultatet ska följas upp av staten.

– Samtidigt ställer vi krav på att kommuner och friskolor inte skär i skolan, pengarna ska nå fram till klassrummet och eleverna får mer tid med sina lärare, säger Gustav Fridolin.