Kommunen stänger Hammarby skola och Österfärnebos högstadium

Textstorlek:

Högstadiet i Österfärnebo och hela grundskolan i Gästrike Hammarby stängs. Beslutet fattades av kunskapsnämnden i Sandvikens kommun på tisdagen.

Skolchefen Inger Norman beslutade i våras att de två skolenheterna skulle stängas och eleverna flyttas på andra skolor, från och med höstterminen.

Enligt Sandvikens kommun ingick besluten i skolchefens befogenheter eftersom det är dennes uppgift att bestämma var elever ska placeras.

Föräldrar i Österfärnebo höll inte med. De överklagade beslutet om högstadiet till förvaltningsrätten i Falun som först inhibierade beslutet, och sedan meddelade sin dom i tisdags.

Rätten ger föräldrarna rätt. Den anser att beslutet skulle ha fattats på politisk nivå, alltså av kunskapsnämden istället för av en tjänsteman.

Rätten pekar bland annat på att det i skolchefens beslut inte står någonting om vilken skola eleverna skulle flyttas till. Det tolkar rätten som att skolchefen inte alls fattade ett placeringbeslut, utan bara bestämde sig för att stänga högstadiet.

Tjänstemannabeslutet ska upphävas eftersom det inte tillkommit i laga ordning.

När kunskapsnämnden samlades i tisdags var det alltså för att fatta ett lagligt beslut.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade för att stänga under läsåret som kommer.

Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna var emot beslutet. Förslaget gick igenom med röstsiffrorna 6-5.

– Eftersom vi inte fått tag i lärare kan vi inte se att eleverna kan garanteras en fullgod utbildning och därför måste vi flytta dem under läsåret 2018-19. Men det rör sig inte om någon politisk viljeriktning, säger Olle Vistbacka (S) ordförande i kunskapsnämnden till Gefle Dagblad.

Det är oklart om Hammarby skola och högstadiet i Österfärnebo kommer att öppna igen nästa höst.

Politikerna i Sandviken hän­visar till skolutredningen som ska bli klar under våren 2019.