Kristdemokraterna: ”Värna äganderätten”

Textstorlek:

Lokala frågor får lokala svar.

GÄVLE KOMMUN

Jan Myléus (KD) om konkreta förbättringar för landsbygden:

De som bor i en bygd vet bäst vad som behövs för att fler ska ha möjlighet att bo kvar eller för att människor ska flytta dit.2009 lämnade KD in en motion om att utveckla landsbygden i Gävle kommun. Nu är den verklighet i den årliga satsning som finns på våra ytterområden. Det är vi i KD glada och stolta över.

Behovet av goda kommunikationer väl fungerande IT och tillgång till service måste tillgodoses. KD ser gärna att bussförbindelser byggs ut och att samverkan med lokala näringslivet, företag och föreningar upprättas och utvecklas.

Den trygghetssatsning vi gör nationellt på bland annat fler poliser kommer även stärka den lokala närvaron. Man ska kunna lita på att polisen kommer när man ringer, även på landsbygden. Livspusslet för familjerna är en viktig fråga för landsbygden. En flexibel föräldraförsäkring och en utvecklad barnomsorgspeng skulle minska stressen för familjen under småbarnstiden. Vardagen måste fungera även på landsbygden.

Jan Myléus (KD) om skolan:

KD har inga intentioner att förändra förutsättningarna eller planerna för skolorna under kommande period. Att kunna ha behöriga lärare och demografin (framför allt ålder) är de största utmaningarna med att driva skola på landsbygden.

För att garantera en bra skola måste man satsa på helheten. Det ska vara lätt och attraktivt att bo och leva på mindre orter. I Gävle kommun har vi länge arbetat för att satsa på landsbygden. 2009 presenterade KD en motion om att utveckla landsbygden i Gävle kommun vilken nu tagit form. En attraktiv landsbygd ger elevunderlag och möjligheter till en bra ”skola mitt i byn”.

Jan Myléus (KD) om omsorgen:

Bemanning och valmöjligheter av omsorg. Vi vill öka bemanningen och se fler aktörer som fyller olika sorters önskemål och behov och kan erbjuda en trygg individanpassad äldreomsorg.

Alla som har behov ska få hemtjänst. Det är viktigt för tryggheten med en närhet och relation till de som utför min hemtjänst så att jag inte behöver släppa många nya personer i mitt hem. KD satsar därför 800 miljoner kronor nationellt per år på de utförare som lyckas begränsa antalet personal till max tio under en tvåveckorsperiod. Hemmet ska förbli ett hem inte en vårdanläggning.

Med det arbete som vi gjort för att köerna skall vara minimala så vill vi ge möjligheter att bo där man önskar. För KD är det även viktigt att sociala krav ses över vid bedömning. Tryggheten med närhet till släkt, vänner, hembygd bör vägas in.

HOFORS KOMMUN

Annika Norup och Monica Klaussén (KD) om konkreta förbättringar för landsbygden:

Människor på landsbygden kan själva. Några kanske tolkar en sådan mening som att politiken ska ta sin hand ifrån landsbygden, inte bry sig alls. Det är inte avsikten. Vi tycker däremot att politiker ska vara lyhörda inför människors erfarenheter och inte ägna tid åt att detaljreglera och ta beslut om sådant som människor gör bäst själv. Människorna på landsbygden har kraft att förändra, förvalta och förnya.

Bättre livsbetingelser på landsbygden: Vardagen måste fungera. Tillgång till en fungerande kollektivtrafik, även över länsgränserna. Fungerande bredband och tillgång till offentlig service. Som medborgare ska man kunna lita på att polisen ingriper mot och utreder brott. Näringslivets villkor på landsbygden behöver stärkas.

Värna äganderätten: Ansvarsfullt brukande av skog och andra resurser har skapat många natur- och kulturvärden. Idag hotas äganderätten, inte minst av skogen. Kristdemokraterna vill stå upp för fortsatt enskilt ägande och brukande av skogen under frihet och ansvar.

OCKELBO KOMMUN – inget svar från Kristdemokraterna

SANDVIKENS KOMMUN

Majvor Lisselg (KD) om konkreta förbättringar för landsbygden:

Kristdemokraterna vill att människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. Genom landsbygdens produktion av bland annat livsmedel, energi och naturmaterial skapas förutsättningar för tillväxt i hela landet. Natur och miljö ska förvaltas ansvarsfullt så att nästkommande generationer kan ta över ett hållbart samhälle. Vi vill ha en fungerande service så som barnomsorg, skola, sjukvård och infrastruktur i hela landet. Det är väsentligt att företag får goda förutsättningar att växa och utvecklas. Detta kräver bland annat en väl utbyggd IT-infrastruktur. Som medborgare ska man också kunna lita på att polisen ingriper mot och utreder brott som begås, även på landsbygden. Vi tycker att politiker i vår kommun ska vara lyhörda inför människors erfarenheter och inte ägna tid åt att detaljreglera sådant som människor gör bäst själv. Människorna på landsbygden har kraft att förändra, förvalta och förnya. Politiken ska handla om att utveckla och underlätta, inte att sätta upp hinder.

REGION GÄVLEBORG

Jennie Forsblom (KD) om vården:

Det ska finnas hälsocentraler i alla kommuner som är öppna även kvällar och helger för att man vid akuta mindre besvär ska slippa åka till akutmottagningen i Gävle. Tidsbokning på nätet och sms-kontakt ska fungera. För multisjuka och äldre måste vi, i samverkan med kommunerna, se över hur de på bästa sätt kan få vård genom kommunernas hemsjukvård och mobila enheter.

Idag har vi på vissa ställen svårt att behålla och rekrytera personal, den frågan måste vi jobba hårt med.

Personalen behöver få mer att säga till om på den egna enheten. Tjänstgöringsgrad och schemaläggning ska i högre grad planeras enligt personalens önskemål. Allmänläkare som jobbar på landsbygden kan få en lägre tjänstgöringsgrad men med 100 procent lön. Sjuksköterskor och undersköterskor behöver få högre lön.

Vad tycker de andra partierna? Följ länkarna och läs deras svar:

Centerpartiet: ”Förenkla för lokala företag”

Feministiskt initiativ: ”Vinster från naturresurser ska stanna lokalt”

Liberalerna: ”Flytta ut kommunala arbetsplatser”

Landsbygdspartiet oberoende: ”Det saknas trygghetsboenden”

Moderaterna: ”Skapa en god arbetsmiljö”

Miljöpartiet: ”Sex timmars arbetsdag i omsorgen”

Socialdemokraterna: ”500 miljoner till vägar”

Sverigedemokraterna: ”Nischa skolorna”

Vänsterpartiet: ”Avgiftsfri kollektivtrafik”