Liberalerna: ”Flytta ut kommunala arbetsplatser”

Textstorlek:

Lokala frågor får lokala svar.

GÄVLE KOMMUN

Helene Åkerlind (L) om konkreta förbättringar för landsbygden:

Vi liberaler vill se en levande landsbygd där man kan bo, leva och verka. Vi måste satsa på att bygga bostäder och skapa arbetstillfällen. Vi ser gärna att det byggs trygghetsboenden i alla Gävles ytterområden så att flyttkedjor kan komma igång.

Genom att flytta ut kommunala arbetsplatser och se till att vi har byggfärdig mark till företag på landsbygden skapar vi fler arbetstillfällen. Skolan är för oss liberaler allra viktigast, för kunskap är makt och grunden för demokratin. Därför är satsningar på utbildning det enskilt viktigaste vi kan göra för att stärka varje unge, och ge dem makten och friheten att forma sitt eget liv. Skolorna i våra ytterområden ska stärkas för vi vill att de yngre barn ska ha nära till sin förskola och skola. Närhet skapar trygghet. Vi behöver också fördela och göra likvärdiga satsningar i hela kommunen på infrastruktur som vägar, cykelvägar och internet.

Helene Åkerlind (L) om skolan:

För oss Liberaler är det viktigt att hela kommunen och länet ska leva. Vi sätter kunskap och kvalitén på utbildningen som viktigast för skolan och ett av våra viktigaste vallöften är att säkerställa att våra barn lärt sig skriva, läsa och räkna senast i årskurs 3.

Det innebär att vi behöver behöriga lärare i våra skolor. Från och med årskurs 4 ställs högre krav på lärare utifrån ökat antal ämnen i läroplanen vilket kan ställa till svårigheter att uppfylla kraven, speciellt om barngrupperna blir för små. Kan detta säkerställas ser vi det som självklart att även våra landsbygdsskolorna ska vara kvar.

HOFORS KOMMUN

Arne Evertsson (L) om konkreta förbättringar för landsbygden:

Goda kommunikationer ökar individens frihet och gynnar ekonomisk utveckling. Människors frihet och välstånd gynnas av just kommunikationer. Rörligheten för människor,

Idéer, kapital, måste bli bättre speciellt på landsbygden . Här skapas nya möten, nya idéer och ökad trivsel. Samhällsservicen är viktig och där är en dagligvarubutik med bensin försäljning något som ör det mest primära. En dagligvarubutik med kringtjänster som i vissa fall behöver samhällets stöd för att överleva . Ett annat exempel är kommuners samarbete med civilsamhället som kan utvecklas. Kommunen öppnar plånboken vid behov och det praktiska utförs av civil samhället. Ja listan kan göras längre men kommunikationer, mötesplatser och civilsamhället är plattformen för att hela Sverige ska leva!

Arne Evertsson (L) om omsorgen:

2018 är vi fler årsrika än någonsin i Hofors/Torsåker. Vi ska öka årsrika människors självständighet och egenmakt. Vi ska bli bemötta som de individer vi är, och inte utifrån var eller vilket år vi föddes.

I Hofors behöver vi bygga ett nytt äldreboende samt rusta upp Spelmannen i Torsåker. Samtidigt behöver vi fler lägenheter i vård- och omsorgsboenden. Reavinstskatten bör sänkas och bostadstillägget höjas.

Äldre ska ha makt över omsorgen. Det ska själva få välja hemtjänstföretag och äldreboende. Kommunen ska erbjuda hemtjänst utan biståndsprövning.

Närmst handlar det om att få en ekonomi i balans i Hofors Kommun. Inom fem år bör Spelmannen ha rustats samt ett nytt äldreboende stå på plats så att vi kan optimera nyttjandet av lokaler. Som politiker bör vi vara ärliga att förklara att det då behövs en skattehöjning på cirka en krona. Jag är övertygad om att våra kommuninvånare accepterar detta då omsorgen är viktig för oss alla.

OCKELBO KOMMUN – inget svar från Liberalerna

SANDVIKENS KOMMUN

Per-Ola Grönberg (L) om konkreta förbättringar för landsbygden:

Liberalerna ser inte lösningen i en enskild åtgärd för landsbygdens överlevnad och tillväxt. Det krävs flera.

I och med en åldrande befolkning i kommunens krans orter, där mer än 55% och i vissa fall över 60% av befolkningen är äldre än 50 år sker allt för lite inflyttning. Det behöver skapas +65 boenden för de som vill sälja sitt hus men ändå bo kvar på orten, i syfte att få en inflyttning av barnfamiljer. Kommunikationsmöjligheterna behöver byggas ut såväl cykelbanor som bussförbindelser och bredband. Tillgänglig samhällsservice för ALLA kommuninvånare inom ett rimligt avstånd är ett krav. I Liberalernas Sverige, i Liberalernas Sandviken har vi en välmående och blomstrande landsbygd.

Per-Ola Grönberg (L) om skolan:

Liberalerna förespråkar ett statligt huvudmannaskap för grundskolan. Detta för att hålla en likvärdig standard och ge alla barn i landet liks förutsättningar. Att skolor tvingas stängas hänger även ihop med elevgruppernas storlek. Kommunens resurser måste användas på ett smart, hållbart och långsiktigt sätt.

Avsaknaden av behöriga lärare är ett faktum och en avgörande anledning till att vi har problem att upprätthålla en likvärdig kunskapsskola. Med ett statligt huvudmannaskap skulle inte kommuner konkurrera med varandra med lärarlöner, som de gjort de senaste åren.

Vi vill avvakta skolutredningen. Efter att vi analyserat den kan vi ge förslag på hur vi ska skapa en kunskapsskola för ALLA barn i Sandviken. Vi vill redan nu se att utredningen även tittar på alternativa driftformer för byskolorna.

Per-Ola Grönberg (L) om omsorgen:

Utmaningarna med en åldrande befolkning är stora och vi har en demografi som visar på att det kommer krävas fler anpassade boenden inom en snar framtid. Behovet av utbildad personal kommer att öka väsentligt och allt pekar mot att Sverige kommer lida stor brist på arbetskraft inom omsorgen. Liberalerna tror att ändrade arbetssätt, förändringar i rekryteringsprocessen, teknisk utveckling och mer samverkan med privata aktörer kommer att möta de utmaningarna.

Hemtjänst är behovsprövat och alla som har behov av service genom hemtjänst ska erbjudas det. Utförare behöver däremot inte vara den kommunala hemtjänsten. Hemtjänsten ska konkurrensutsättas.

Kommunen behöver göra en grundlig utredning över behoven för äldre-/trygghets- och omsorgsboenden innan det går att uttala några tydliga löften om vem som kan komma att erbjudas boende på sin hemort. Liberalerna vill erbjuda så många äldre som det är möjligt att få välja mellan anpassat boende efter behov.

REGION GÄVLEBORG

Hasse Backman (L) om vården:

En utmaning och svårighet är att göra vården så tillgänglig som möjligt på landsbygden. Regionen måste ha en väl utbyggd ambulanssjukvård som tillgodoser hela Gästriklands behov. Det är viktigt att det finns väl fungerande vårdcentraler i alla Gästriklands fyra kommuner.

För att förbättra tillgängligheten på landsbygden vill vi ha mobila team i Gävleborg. Mobil sjukvård kan innefatta akutbedömningar, slutenvårdsuppgifter som utförs i hemmet samt sjukvård på primärvårdsnivå. En av lösningarna för att vården ska komma närmare patienterna kan vara utbyggnad av uppsökande vård i form av mobila vårdteam.

I Storuman jobbar man med hjälp av livebilder på datorn. I akutrummet kan läkaren i Storumans sjukstuga på distans hjälpa sjuksköterskan i till exempel Tärnaby eller Sorsele. På liknande sätt kan frakturer röntgas och läkaren kan på distans bedöma om det räcker med att gipsas. Då gör sjuksköterskan det på plats och patienten slipper en lång resa till sjukhus. Det här tycker vi låter som ett intressant sätt att arbeta med vårdens organisation på landsbygden även i Gästrikland.

Vad tycker de andra partierna? Följ länkarna och läs deras svar:

Centerpartiet: ”Förenkla för lokala företag”

Feministiskt initiativ: ”Vinster från naturresurser ska stanna lokalt”

Kristdemokraterna: ”Värna äganderätten”

Landsbygdspartiet oberoende: ”Det saknas trygghetsboenden”

Moderaterna: ”Skapa en god arbetsmiljö”

Miljöpartiet: ”Sex timmars arbetsdag i omsorgen”

Socialdemokraterna: ”500 miljoner till vägar”

Sverigedemokraterna: ”Nischa skolorna”

Vänsterpartiet: ”Avgiftsfri kollektivtrafik”