Middag i en kolarkoja

Foto: Torsåkers fotohistoriska sällskap
Textstorlek:

Ett ögonblick vid eldstaden i en kolarkoja i Ältebo. Eldstaden är byggd av natursten och kojan av resta slanor klädda med mossa och jord.

Kolaren sov på en bädd av granris och höll uppsikt över milan dygnet runt.

Om milan slog, alltså om det blev en gasexplosion, måste kolaren vara snabb att täta milan så att den fortsatte kola istället för att brinna. Det tig cirka 21 dygn att kola en mila.

Kolarens arbete var ensamt och farligt. En stor risk var att trampa igenom milans tak och falla ned i glöden. Många människor har skadats svårt eller förolyckats på det viset.

Bilden kommer från Torsåkers fotohistoriska sällskap.