Parkslide invanderar trädgård och hus

Parksliden kallas också Nordens bambu. Den har en otrolig växtkraft och kan växa upp till en meter på några veckor. Foto: Marita Grufvik Foto: Marita Grufvik
Textstorlek:

Det är förbjudet att sprida invasiva arter och de kan vara svåra att få bort. Torsten och Gun-Britt Eriksson i Häcklinge kämpar mot parksliden.

Torsten och Gun-Britt Eriksson har länge försökt få bort parksliden från sin tomt. De har haft växten ända sedan Torstens föräldrar tog dit denpå 50-talet för att den var så vacker.

Men för ett par år sedan förstod paret att växten inte hör hemma i svensk natur och de upptäckte att den trängde undan syrenhäcken. Nu vill inte heller gräset växa där skott från parkslidens tittar upp.

– Det blir bara små spridda grästuvor, berättar Gun-Britt.

Den 1:a augusti kom en ny lag om invasiva arter i Sverige. I höst kommer lagen följas upp av en författning som fördelar tillsynsansvaret till olika myndigheter.

Författningen kommer ge myndigheterna tillträde till privat mark och det som är förbjudet i EU-lagstiftningen blir straffbart.

– Vissa myndigheter kommer att kunna utföra utrotningsåtgärder, säger Inkeri Ahonen som är projektledare för invasiva främmande arter på Naturvårdsverket.

För många år sedan fick Torsten och Gun-Britt bort parksliden från platsen där hans föräldrar planterat den. Torsten grävde upp rötterna och hällde vätska från en fuktsamlare i de stjälkar som blev kvar.

– Där hade rötterna växt både igenom och inne i trästockar, säger Gun-Britt.

Växten hade också börjat leta sig in i källartrappan. Men då visste inte paret hur svår parksliden är att få bort. De tyckte den var vacker och flyttade några plantor till garageuppfarten och där har den bestämt sig för att stanna.

– Vi fick hjälp av en grävskopa som grävde bredband, men det blev rötter kvar, säger Gun-Britt.

Enligt Naturvårdsverket är det bara 6 av 10 personer som vet att invasiva arter är ett miljöproblem och bara 10 procent vet hur man gör för att hindra spridningen.

Snart kommer Sverige att få en nationell lista med invasiva djur och växter som utgör problem just här. Men sedan två år tillbaka finns en EU-lista som redan är lagstiftad. Det är förbjudet att odla, flytta, byta, föda upp och släppa ut listans arter i naturen.

– Det är markägarens skyldighet att känna till. Man får inte ha dessa växter i sin ägo, säger Inkeri Ahonen.

De växter som redan har spridit sig kratigt är inte förbjudna att ha kvar på sin egen mark.

– Men man får inte bidra till att de sprider sig ännu mer, säger Inkeri Ahonen.

Parksliden är inte med i EU-lagstiftningen och kan därför säljas fortfarande. Men den kommer troligtvis att bli förbjuden genom den nationella listan.

– Parksliden är en bra kandidat, säger Inkeri Ahonen.

Parksliden sprider sig med både rötter och frön. Den kan växa ett par meter ner och skjuta skott långt ifrån ursprungsplantan. Den kan ta sig in i hus, in i vattenledningar och upp genom asfalt.

För att bekämpa parksliden samlar Torsten och Gun-Britt ihop växtdelar och bränner upp dem. När de inte kan elda själva kör de iväg resterna till återvinningen och lämnar på brännbart. Nu ligger en hel rad med rötter och torkar i den gassande solen.

– Om ett skott går av kommer det upp 4-5 nya, säger Gun-Britt.

Hon visar små röda blad som sticker upp ur jorden.

– Jag rensade här i går.