Seg debatt om skolornas framtid

Textstorlek:

– Att mina barn flyttas till Hedängsskolan garanterar inte att de får behöriga lärare där.
Det säger Maria Lindén, en av 50-talet Hammarbybor som hoppades på tydliga svar när 13 politiker kom till Hammarbygården för att debattera Hammarby skolas framtid.

Bakgrunden till debatten är skolledningens beslut att flytta F-3-eleverna till Hedängskolan i Storvik eftersom det saknas behöriga lärare i Hammarby.

Beskedet till föräldrarna har varit att det inte handlar om en nedläggning, utan en tillfällig flytt. Skolan kan öppna igen nästa höst – om behöriga lärare finns på plats.

Föräldrar och Hammarbybor har protesterat mot beslutet. Bland annat mot bakgrund att de hösten 2015 fick besked om att mellanstadieeleverna på Hammarby skola skulle flyttas till Hedängskolan. Det skedde mitt i terminen och även då var anledningen akut lärarbrist. Eleverna skulle kunna komma tillbaka till Hammarby, men så har det inte blivit.

De 13 politikerna representerade partierna i fullmäktige och flera partier hade två representanter på plats.

När de i tur och ordning fick berätta vad deras parti tycker, bedyrade samtliga att de vill ha små byskolor, att beslut om skolan ska tas för barnens bästa och att det är ett problem att det är brist på behöriga lärare.

– Alla vill ha byskolorna kvar, men vi vet inte hur vi ska lösa de akuta problemen. Men det är valår och då vill ingen ta ansvar, konstaterade Rejn Karlgren (MP).

Mycket av debatten handlade om hur beslutet har tagits och hur Sandvikens kommun hanterat frågan om elevflytten från Hammarby och Österfärnebo.

– Det är dåligt av kommunen att komma med ett sånt här beslut i sista stund, sa Leif Jönsson (KD) och menade att en del politiker borde skämmas när de gömmer sig bakom att det är ett tjänstemannabeslut.

– Jag sökte lärarjobbet i Österfärnebo och kom till intervju, men förvaltningen har inte gett något besked. Har frågan behandlats lika här är det kanske inte konstigt att det inte finns behöriga lärare på plats, säger Nils Kempe (L).

Hans Olsson (M) menade att majoriteten får bakläxa för hanteringen och för att de inte tagit ett långsiktigt beslut.

Debatten hölls dagen innan Kunskapsnämndens tidigarelagda möte. Om det mötet skulle leda till ändrade beslut för skolorna var svårt att få fram under debatten.

– Mycket kan komma fram där, så därför kan vi inte säga hur vi kommer att rösta, sa Lillemor Mauritzdotter Nylén (V).

Lasse Karlsson (S) var tydlig med att hans parti står bakom skolchefens beslut och att det blir svårt att öppna Hammarby skola den 20 augusti.

– Det finns inga lärare!

Hans Olsson (M) vill inte heller upphäva skolchefens beslut, men lovade att bevaka skolorna extra under det år som det inte finns någon verksamhet.

Per Kihlgren (SD) var däremot tydlig med att han skulle gå emot beslutet att ”lägga ner” skolorna i Hammarby och Österfärnebo.

– Om vi flyttar eleverna nu har jag svårt att tro att skolorna skulle öppna igen om ett år.

Även Centerpartiet vill se en ändring av beslutet.

– Det pågår en en hel del utredningar och saker som påverkar skolorna, bland annat skolutredning, landsbygdsprogram, översiktsplan, som vi vill se resultatet av så att vi kan ta ett långsiktigt beslut.

– I väntan på att utredningarna blir färdiga kan vi låta behörig lärare åka från Hedängskolan till Hammarby, menade han.

Oavsett var barnen från Hammarby ska börja skolan på måndag, konstaterade flera att förberedelserna är bristfälliga.

– Vem ska ta emot barnen den 20:e om vi inte har lärare på plats?, undrade Margot Hansen (LPO).

– Ställer du den frågan till oss när det är ni som inte gjort ert jobb?, undrade en av Hammarbyborna.

– Får vi ett politiskt beslut får väl tjänstemännen i uppdrag att ordna det här. Det är väl så det borde fungera, tyckte Anki Bakke.

– Våra barn vet inte vilken skola de ska börja i på måndag, konstaterade föräldern Maria Lindén.

– Vi vet inte när bussen går eller vad lärarna heter. Vi har inte fått besked om någonting alls.