Skotten som skakar Sverige

Textstorlek:

Den djupt tragiska dödsskjutningen av en 20-årig man med Downs syndrom i Stockholm chockar Sverige. En man med funktionsnedsättning som leker med ett plastvapen utsätts för polisiär verkanseld och på ett ögonblick är ett människoliv släckt.

Poliserna kom till platsen med knapphändig information och mot bakgrund av tidigare dödsskjutningar, terror­attacken på Drottninggatan och gängkriminalitet av det mest hänsynslösa slag.

Med andra ord: rådande samhällsklimat gör att poliserna numera alltid är beredda på det värsta. Det värsta har hänt – och det kan hända igen. Hur skulle poliserna kunna veta att läget den här gången var ett helt annat? ”Vapnet” var en replika och mannen som setts vifta med det en oförarglig och social person helt utan onda avsikter. Omständigheter som poliserna rimligen inte kunde vara informerade om i förväg.

Detta gör händelsen än mer beklaglig. De poliser i allmänhetens tjänst som med facit i hand nu inser vidden av det inträffade är i någon mening också drabbade. De måste leva med den tragiska dödsskjutningen i resten av sitt liv.

Den rättsliga prövningen kommer förhoppningsvis att bringa ytterligare klarhet i vad som hände. Vittnen som sett mannen med ”vapnet” trodde också att det var ”på riktigt”, rapporterade rikspress efter skotten.

Vår hjärna förmedlar inte sinnesintrycken i ett vacuum utan utifrån tidigare er­farenheter, rädslor och föreställningar.

Det talas efter dödsskjutningen om bättre polisutbildning och om att förbjuda leksaksvapen som är alltför lika riktiga vapen.

Fortbildning är alltid bra, men samtidigt råder sådan brist på poliser att de inte anser sig ha tid att åka iväg på utbildning utan att uppgifter blir åsidosatta. I alla fall enligt poliserna själva och polisfacket.

Att förbjuda leksaksvapen kan knappast lösa grundproblemet. Det finns alltid något till hands som kan liknas vid ett vapen eller användas som ett sådant.

Händelsen i Vasastan i Stockholm kan inte nog beklagas. Ett oskyldigt liv har spillts. Sådana händelser måste till varje pris undvikas och vi vill inte se något liknande upprepas. Det måste vara ambitionen från samhällets och polisens sida.

Allt som kan göras ska också göras för att undvika liknande tragiska dödsfall i framtiden. Det kan vara utbildning i icke-våld, elpistoler som alternativ till skarpa skott, och andra lösningar.

Lär gärna av andra framgångsrika länder!

Det underliggande problemet som måste få sin lösning är dock den grova gängkriminaliteten och de hänsynslösa uttryck den tar sig. Om inte de riktiga våldsverkarna kan spåras upp, lagföras och buras in så riskerar vi tyvärr att se fler oskyldiga liv gå till spillo.