Smart byggdag på Wij trädgårdar

Pär Erlandsson tar med sig kollegorna för att visa upp sitt sätt att renovera fönster. Foto: Ebba Pettersson Foto: Arkiv
Textstorlek:

På torsdag 23 augusti ska Ockelboborna bli energi- och miljömässigt smartare byggare. Då anordnas en temadag om ekogbyggande och energi på eko-torget i valsverket på Wij trädgårdar.

Under dagen ska bland annat bygghantverkaren Pär Erlandsson demonstrera fönsterrenovering med linoljefärg och träfiberisolering. Lerhusbygge och solceller ska visas upp och så blir det föreläsningar om miljövänliga bostäder.

Dagen inleds och avslutas med att besökare och utställare får prata ihop sig, bland annat om huruvida det behövs fler arrangemang i samma stil framöver.

Dagen arrangeras av eko-torget, Naturskyddsföreningen Gävleborg och studiefrämjandet. De har bjudit in bland annat byggföretag, arkitekter, planerare och myndigheter men alla intresserade välkomnas.