Socialdemokraterna: ”500 miljoner till vägar i landsbygd”

Textstorlek:

Lokala frågor får lokala svar.

GÄVLE KOMMUN – inget svar från Socialdemokraterna

HOFORS KOMMUN

Linda-Marie Anttila (S) om konkreta förbättringar för landsbygden:

Vi vill att hela kommunen ska leva och utvecklas. Därför bygger vi ut förskolan i Torsåker och vill bygga ett nytt trygghetsboende i Torsåker. Samtidigt vill vi bygga en ny förskola i Hofors och ett nytt äldreboende. Vi vill stötta vårt rika föreningsliv som finns runt om i hela kommunen.

Linda-Marie Anttila (S) om skolan:

Solberga, Lillåskolan och Värnaskolan kommer att finnas kvar de kommande fyra åren, alla skolor behövs då de har gott om elever. På Solberga är planen att fortsätta med en skola till årskurs 6 precis som idag. Idag går även elever till årskurs 6 på Lillån och Värna, det kan eventuellt bli omorganisationer som påverkar vilka årskurser som går där i framtiden.

Vi måste hela tiden arbeta för att behöriga lärare vill jobba på våra skolor. Sedan står vi inför behov av modernisering och upprustningar. Skolorna behöver generellt höja standarden.

Vi behöver möta dessa utmaningar genom att med våra gemensamma resurser investera i skolorna. När vi får en bättre skolmiljö så förbättras även arbetsmiljön och vi kan vara en bättre arbetsgivare. Dessutom ska det vara utvecklande att jobba som lärare i vår kommun.

Linda-Marie Anttila (S) om omsorgen:

Andelen äldre ökar också på landsbygden. För att lösa detta så finns det planer på att bygga ut Spelmannen.

Människor som inte klarar av sin vardag själv ska få hemtjänst utifrån de regler som finns för hemtjänst. Den viktigaste utvecklingen är att den som har hemtjänst inte ska få sin hjälp av många olika personer.

Har man fått beslut om att få bo på ett särskilt boende så försöker vi så långt som möjligt att man ska få bo där man önskar.

OCKELBO KOMMUN

Magnus Jonsson (S) om konkreta förbättringar för landsbygden:

Socialdemokraterna vill: 1. Stimulera regional tillväxt. Investera i service, utbildning, bredband, vägar och järnvägar samt bostäder i hela Sverige. 2. Utnyttja möjligheten för en ökad svensk livsmedelsproduktion och införa ett Röj-stöd för privata skogsägare så att de kan anställa personer för att röja skogsmark. 3. Se till att det ska bli lättare att bygga i attraktiva strandlägen på landsbygden. 4. Satsa 500 miljoner per år på vägar i landsbygd. 5. Förstärka den statliga närvaron regionalt. 6. samt beslutet om att Ockelbo kommer att få ett servicekontor. Statlig närvaro med Försäkringskassan, AF och skattemyndigheten.

Magnus Jonsson (S) om skolan:

Ockelbo kommun har under denna mandatperiod gjort förändringar i skolorganisationen. De kvarstår. Åbyggeby skola kommer att verka som nu. I och med den förändringen lades skolorna i Lingbo, Åmot och Jädraås ner. Den nuvarande organisationen fungerar mycket bra.

Utmaningen för oss är att rekrytera behörig personal. Vi ser dock den nya organisationen som attraktiv, med små klasser och en nybyggd skola för årskurserna 4-9. Vi vill fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsförhållanden och möjligheter för personalen att utvecklas.

Anna Engblom (S) om omsorgen:

Ett problem vi har inom hela vår verksamhet är bristen på utbildad personal. Vi måste jobba med att kompetensutveckla och behålla arbetskraft inom hemtjänsten. Socialdemokraterna vill till exempel att medarbetarna ska kunna få kompetensutveckling på betald arbetstid.

Hemtjänst kan alla ansöka om och beslut fattas av biståndshandläggare. Hemtjänsten kan utvecklas genom att vi tar hjälp av välfärdstekniker, många vill kunna klara sig själv så långt det är möjligt och då kan en teknisk lösning vara till stor hjälp.

I Jädraås, Åmot och Lingbo har Ockelbogårdarna hyreslägenheter anpassade för personer med funktionsnedsättning, om man inte kan bo kvar i det egna boendet. Behövs bostadsanpassning kan man ansöka om detta. Det finns inte underlag för att ha särskilda boenden ute i byarna.  Den enskilde har rätt att bo kvar i sitt egna boende så långt det är möjligt.

SANDVIKENS KOMMUN

Lasse Karlsson (S) om skolan:

Vi kan inte ge något svar på hur skolan kommer att vara organiserad nästa mandatperiod. När utredningen Skola 2025 är klar är det dags att besluta om en långsiktig plan. Utmaningar för skolor på landsbygden är att rekrytera och kompetensutveckla lärare, att vara en bra likvärdig skola där alla elever har möjlighet att utvecklas. Det är svårt att erbjuda vissa språk/tillval för eleverna.

Skolan ska använda de tekniska möjlighterna. Vi behöver fundera på annorlunda lösningar, men får inte göra avkall på en bra likvärdig skola. Vi behöver marknadsföra Sandvikens kommun som en bra arbetsgivare, fortsätta jobba med högskolor och erbjuda praktik. Arbeta med att engagera våra lärare, erbjuda fortbildning samt intressanta arbetsuppgifter.

Robert Sten (S) om omsorgen:

Samma utmaningar i landsbygd som tätort, men de är mer betydande på landsbygden på grund av avstånd och framkomlighet. En onödig resa till omsorgstagare, exempelvis vid falsklarm, är extra kostsam på landsbygden. Därför är Sandviken med i ett nordiskt samarbetsprojekt som utvecklar sensorteknologi, kommunikationer så att vi snabbt kan få korrekt information och kan undvika onödiga resor. På så sätt kommer mer av arbetstiden den enskilde till godo. Arbetet med nya moderna hjälpmedel och kommunikationsteknologi för våra omsorgstagare är helt enkelt viktigare för säkerheten och tryggheten på landsbygden än i tätorten. På lägre sikt är generellt kompetensförsörjning och demografin de största utmaningarna.

Alla som har behov ska ha hemtjänst. Ett viktigt sätt att utveckla hemtjänsten är att öka de anställdas inflytande över verksamheten så att den anpassas till de lokala förutsättningarna, och aktivt arbeta med moderna hjälpmedel så de anställda kan fokusera på omsorgen.

Nej, vi kan inte garantera att alla får bo kvar på sin hemort. Om alla kan flytta in på önskat boende direkt skulle vi hela tiden behöva ha tomma platser på alla våra boenden. En boendeplats kostar lika mycket oavsett om den är belagd eller inte. För Sandviken skulle det innebära en kostnad på åtminstone cirka 20 miljoner kronor för tomma platser beroende på hur många tomma platser som krävs. Det motsvarar en neddragning av personal på mer än 40 anställda. Naturligtvis skall vi dock alltid göra vårt bästa för att kunna tillgodose önskemål om var man vill bo.

REGION GÄVLEBORG – inget svar från Socialdemokraterna

Vad tycker de andra partierna? Följ länkarna och läs deras svar:

Centerpartiet: ”Förenkla för lokala företag”

Feministiskt initiativ: ”Vinster från naturresurser ska stanna lokalt”

Kristdemokraterna: ”Värna äganderätten”

Liberalerna: ”Flytta ut kommunala arbetsplatser”

Landsbygdspartiet oberoende: ”Det saknas trygghetsboenden”

Moderaterna: ”Skapa en god arbetsmiljö”

Miljöpartiet: ”Sex timmars arbetsdag i omsorgen”

Sverigedemokraterna: ”Nischa skolorna”

Vänsterpartiet: ”Avgiftsfri kollektivtrafik”