Sverigedemokraterna: ”Nischa skolorna”

Textstorlek:

Lokala frågor får lokala svar.

GÄVLE KOMMUN

Richard Carlsson (SD) om skolan:

Sverigedemokraterna värnar om de mindre skolorna. Vi avser att verka för att skolorna i ytterområdena finns kvar och ser gärna också att de kan utöka sin verksamhet. Vi var det enda partiet som motsatte sig flytten av mellanstadiet från Björke/Trödje.

Självklart finns det utmaningar med mindre skolor men även större skolor står inför många problem, även om de inte alltid är de samma som för de mindre. Skolan är en viktig kommunal service och tar vi bort den så minskar incitamenten för att bo på landsbygden. Sverigedemokraterna har ganska nyligen föreslagit kommunfullmäktige några åtgärder för att få fler att välja skola i ytterområden, det kan vara att de kan nischa sig inom ett område och att kommunen marknadsför ytterområdesskolorna bättre.

HOFORS KOMMUN

Mattias Eriksson Falk (SD) om konkreta förbättringar för landsbygden:

Sverigedemokraterna föreslår ett flertal insatser för att möjliggöra en levande landsbygd och att människor ska kunna bo och verka i mindre kommuner. När det gäller resor och transport så vill Sverigedemokraterna höja reseavdraget till och från arbete, sänka skatten på drivmedel och kraftigt sänka dieselskatten för jord- och skogsbruk. Vi vill möjliggöra att människor ska kunna bo kvar och företag ska kunna verka i Hofors kommun och detta är förslag som kommer möjliggöra det i högre utsträckning.

Sverigedemokraterna vill också förbättra villkoren för att bo och verka genom särskilt bostadslån för personer på lands- och glesbygd och stödja hushåll på lands- och glesbygd som drabbas av stora kostnader för tvingande miljöanpassning av vatten och avlopp. Slutligen så behövs det att kommunen bevarar skolor utanför Hofors för att människor ska ha möjligt att bo utanför städerna och ändå få den kommunala service och välfärd man kan förvänta sig.

För Sverigedemokraterna ska hela kommunen leva!

OCKELBO KOMMUN – inget svar från Sverigedemokraterna

SANDVIKENS KOMMUN

Per Kihlgren (SD) om konkreta förbättringar för landsbygden:

Landsbygden viktig för oss i Sverigedemokraterna. Ska landsbygden leva och utvecklas så är en fungerande skola en viktig del av det.

Viktigt är också en fungerande kommunikationer, så att dom som bor på landsbygden kan ta sig till och ifrån sitt jobb.

Vi vill också stödja lantbruket genom djurvälfärdsersättning för svenska mjölkbönder och förbjuda import av produkter som framställs genom att utsätta djur för svårt och onödigt lidande. Minska dieselskatten för jord och skogsbruket, och förhoppningsvis så får vi igång ett utökande jordbruk inom hela Sandvikens kommun och då får vi mera närproducerade produkter och med det mindre miljöpåverkan.

Per Kihlgren (SD) om skolan:

Vi är emot centraliseringen och tror att många barn mår bra av att gå i mindre skolor. Det bör inte bara gå skolskjuts in till centrum utan även anpassad skolskjuts ut till landsbygdsskolorna. Valfriheten är otroligt viktig. Vissa barn trivs bäst i större skolor och vissa i mindre. Vi anser att man istället för att stänga ner landsbygdsskolorna bör göra dem mer attraktiva. Man kan bland annat nischa skolorna för att höja populariteten.

För oss i Sverigedemokraterna är det mycket viktigt att landsbygdsskolorna får vara kvar. Dessa behövs för en levande landsbygd där familjer vill bosätta sig och finna trygghet.

REGION GÄVLEBORG – inget svar från Sverigedemokraterna.

Vad tycker de andra partierna? Följ länkarna och läs deras svar:

Centerpartiet: ”Förenkla för lokala företag”

Feministiskt initiativ: ”Vinster från naturresurser ska stanna lokalt”

Kristdemokraterna: ”Värna äganderätten”

Liberalerna: ”Flytta ut kommunala arbetsplatser”

Landsbygdspartiet oberoende: ”Det saknas trygghetsboenden”

Moderaterna: ”Skapa en god arbetsmiljö”

Miljöpartiet: ”Sex timmars arbetsdag i omsorgen”

Socialdemokraterna: ”500 miljoner till vägar”

Vänsterpartiet: ”Avgiftsfri kollektivtrafik”