Varför glöms landsbygden bort?

Textstorlek:

Den svenska landsbygden är fantastisk. Men varför ska vi som väljer att leva och verka på landsbygd hela tiden bli ifrågasatta.

Sommarens torka har fått svåra konsekvenser för människor på landsbygden. Torkan som gör att många djurägare inte har foder för vintern. Växtodlingar som inte prunkar av grönska utan mer liknar öken. Svåra skogsbränder som på några dagar svept undan generationer slit.

För första gången på länge blir klimatförändringar, extremt väder och dess konsekvenser en fråga som diskuteras i val­rörelsen varpå ett antal politiker protesterar. Journalister sätter fel agenda på valdebatten sägs det. Ingen som på nära håll sett torkan och skogsbränderna håller med.

Vi som bor på landsbygden betalar lika mycket skatt som alla andra men får inte samma service från samhället.

Vi betalar skatt till stat och kommun för att få vägar att köra på men betalar dessutom till de 100-tals vägsamfälligheter för att få väg att köra på hem till det egna huset. Varför ska landsbygdens folk betala två gånger för det som andra betalar en gång för? Avgifterna till samfälligheter borde åtminstone vara avdragsgill.

Alla betalar skatt för att vi ska få hjälp när vi utsätts för brott. Polisen ska komma när något hänt. Trots det är stora delar av landet tomma på poliser stora delar av dygnet. Det är många byar och mindre samhället som av luttrade innevånare fått beteckningen ”landet bortom lagen”. Jag har under sommaren hört berättelser om att man fått vänta mer än tio timmar innan polisen kom. Ytterligare satsningar på fler poliser måste komma hela landet till del.

Primärvården är basen för svensk sjukvård men i glesare delar av landet inte sällan bemannad bara med stafettläkare. I Norge är primärvården välbemannad. I stort sett alla, även i de glesaste områdena, har en fast läkare på sin vårdcentral. Förändringen skedde när den norska regeringen öppnade för privata småföretag i primärvården. I Sverige vill regeringen istället stänga privata vårdcentraler. Att konsekvensen skulle bli katastrofal, inte minst på landsbygden, nämns inte.

Sandvikens kommun har nyligen bestämt sig för att stänga två mindre skolor, Österfärnebo och Gästrike Hammarby. Föräldrar och andra i dessa samhällen betalar lika mycket skatt som de som bor i Sandviken men har inte samma rätt till skola i närområdet.

När anslaget för väg och järnvägsunderhåll ska fördelas glöms ofta landsbygden bort. Vägar förs till och med från det allmänna nätet över till de 43 000 mil enskilda vägar som sköts av samfälligheter och privatpersoner. Därtill finns förslag på att införa en särskild lastbilsskatt för att det ska bli dyrare att transportera de varor som tillverkas långt ifrån stora befolkningscentra.

Den svenska landsbygden är fantastiskt och har en otroligt stark livs och växtkraft. Men det behövs en politik som inte lägger en våt filt över våra byar och mindre samhällen.