Biskopsval startade i Gävle

Textstorlek:

Svenska kyrkan ska utse en ny biskop för Uppsala stift efter Ragnar Persenius som går i pension den sista februari.
Biskopsvalet började med nomineringsval i Gavlerinken.

Alla anställda präster och diakoner i stiftet plus lika många elektorer är röstberättigade i biskopsvalet. Elektorerna kan vara vem som helst som är myndig och medlem i Svenska kyrkan, och väljs av församlingar och pastorat. Oftast utses förtroendevalda i kyrkofullmäktige till elektorer.

Även ledamöterna i domkapitlet och stiftstyrelsen får rösta.

Totalt handlar det om 700 personer varav cirka 100 kommer från Gästrikland. Övriga från Hälsingland och Uppland.

Många av dem samlades till nomineringsval i foajén till Gavlerinken för att nominera, plädera för och rösta på sin favoritkandidat till biskopsämbetet.

– Sedan första juli har det funnits en förslagslista på webben och där fanns 12 kandidater inför den här dagen. Men de röstberättigade kan lyfta fram nya kandidater här idag, berättar Jan-Anders Jansson som är kyrkoherde i Sandvikens pastorat och valförättare vid nomineringsvalet.

För att bli kandidat måste en röstberättigad föreslå och sedan föra fram varför personen är lämplig som biskop. Varje plädering får ta max tre minuter och ingen kandidat för sin egen talan.

– Jag hade gärna lyssnat till kandidaterna själva innan och fått höra hur de vill jobba, menar Gunilla Händel som är förstagångselektor från Gästrikekustens pastorat.

– Det är ju ett speciellt ämbete, nästan ett kall och inte ett arbete du söker hur som helst, fortsätter hon.

Birgitta Öberg representerar också Gästrikekustens pastorat och var med när Antje Jackelén valdes till ärkebiskop för fyra år sedan. Hon tycker det är bra att kandidaterna inte för sin egen talan i valet.

– Det är svårt att tala för sig själv och ge ett rättvis bild. Jag tycker det är bra att andra får beskriva hur de här personerna är, menar hon.

Anita Drugge är elektor för Hofors pastorat och var också med när Antje Jackelén valdes.

– Jag tittar på om de är hög- eller lågkyrklig. Jag vill inte se en högkyrklig biskop eftersom jag tycker att kyrkan är till för alla och inte bara de som regelbundet går i gudtjänster. Den sociala verksamheten med månadsträffar, barnverksamhet och så vidare är jätteviktig i kyrkan tycker jag.

– Vi får lyssna ordentligt till vad de har att säga om kandidaterna innan vi bestämmer oss, säger Erik Lundkvist, också elektor från Hofors och som är med och väljer biskop för första gången.

Jan-Anders Jansson berättar att sättet att välja biskop ändrades år 2000 då kyrkan skildes från staten. Innan dess var det regeringen som tillsatte biskoparna.

– Ragnar Persenius var den första biskop som valdes enligt det nya systemet.

När det var dags att rösta i Gavlerinken fanns 13 kandidater. Om någon av dem hade fått mer än 50 procent av rösterna i denna första valomgång hade biskopsvalet varit klart.

– Det är mycket sällan det händer att någon väljs i första omgången. Senast det hände var förra året i Umeå när Åsa Nyström valdes till biskop i Luleå stift, säger Jan-Anders Jansson.

– Även ärkebiskopen, Antje Jackelén, valdes i första omgången när hon blev biskop i Lund.

Röstdeltagandet blev ganska lågt, enbart 469 av 700 röstberättigade lade sin röst. De röstade fram fem kandidater som fick mer än fem procent av rösterna.

Två av kandidaterna kommer från Gävle. Det är Karin Sarja som är kyrkoherde i Gävle pastorat och Sven Hillert som är församlingsherde i Maria församling i Sätra i Gävle.

Övriga kandidater är: Karin Johannesson, universitetslektor Uppsala universitet, Carin Åblad Lundström, kyrkoherde i Lagunda församling samt Lars Åstrand, domkyrkokaplan och församlingsherde i Uppsala domkyrkoföramling.

Det behövs alltså en andra valomgång för att kora en ny biskop och det valet hålls den 16 oktober.

Får någon mer än 50 procent av röstrena där, är valet över. Annars går de två som fått flest röster vidare till en avgörande valomgång den 6 november.

Den nya biskopen kommer att tillträda den första mars nästa år, men vigs till biskop först den tredje mars.