Ge företagandet chansen att lyfta

Textstorlek:

Nu är valet klart. Det är dags att den politiska verkstaden öppnar.

Ska Sverige bli världens bästa land för företagande krävs ett antal större reformer. Det behövs brett samförstånd över blockgränsen för att nå dit.

Fyra av fem nya jobb i näringslivet skapas i små och me­delstora företag. För att svensk ekonomi ska stå stark även i framtiden krävs att vi erbjuder goda villkor för de människor som vågar starta företag, svårare än så är det inte.

Pengar till vård, skola och omsorg kommer inte likt manna ramlande från himlen. De skapas genom att svenska företag är framgångsrika och kan konkurrera på en globaliserad marknad.

Min önskelista inför kommande mandatperiod är att vi kan få breda överenskommelser kring ett antal enkla och konkreta åtgärder.

• Slopa arbetsgivaravgiften helt för den första anställda under två år – då blir det enklare för små företag att växa och anställa.

• Skapa en ny företagsform: ingångsföretag. Små företag med max 250 000 kronor i omsättning måste få en enklare företagsform där man exempelvis betalar 25 procent av det man säljer i skatter och avgifter.

• Sänk skatterna på jobb så skapas fler jobb. Det skulle innebära lägre lönekostnader och skapa utrymme för högre löner och fler anställda.

Men för att Sverige ska bli världens bästa land för företag krävs också att trösklarna in på arbetsmarknaden sänks.

Jag tror på idén att man får börja jobba på en lite lägre ingångslön för att jobba sig upp. Jag skulle vilja se inträdesjobb där nyanlända ges möjlighet till arbete för 70 procent av ingångslönen och att arbetsgivaren slipper betala arbetsavgift under tre års tid.

Detta skulle innebära halva kostnaden att anställa jämfört med idag.

Till sist måste vi få till bättre verktyg, både privata och offentliga, för att klara matchningen mellan företag och arbetskraften.

Lägg ner Arbetsförmedlingen och istället ge uppdraget att matcha arbetslösa mot jobb till privata aktörer, som faktiskt levererar resultat.

Med bättre villkor för företagen, lägre trösklar in mot arbetsmarknaden för de som söker arbete och bättre matchning kan Sverige bli världens bästa land för företagande.