Unik äng i Torsåker blir naturreservat

Ängens artrikedom behöver skogen, åkern och vattnet. Foto: Ebba Pettersson Foto: Arkiv
Textstorlek:

Nu är det klart. Ängen vid gården Fäbods i Torsåker får behålla sin grönskande rikedom. I veckan beslutade Länsstyrelsen Gävleborg att området blir naturreservat och hävden av ängen kan fortsätta.

Människor och djur har skött om ängen vid Fäbods i minst 200 år. Det senaste halvseklet har ängen hävdats med lie.

Ljuset har nått ända ned till marken. Det slagna gräset har räfsats bort så att jorden har blivit utarmad och mager.

Det kan låta som att det skulle skada floran, men tvärt om. Ängen har blivit en plats där de minsta, ovanligaste växterna kan överleva och frodas.

Från 60-talet till 1987 skötte Arne Persson om ängen. I början av 90-talet började Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker att hjälpa till, med räfsor och slåtterbalk.

För två år sedan såldes marken till Naturvårdsverket och Länsstyrelsen tog över hävden. Fäbods ligger redan i skyddad natur, i ett Natura 2000-område, men när det nu också blir naturreservat skyddas både växter och hävd.

I det åtta hektar stora området ingår ängsmarken, ett stycke åkermark, en skogsdunge samt en del av Fäbodsjön.

Alla terrängtyperna är viktiga för att artrikedomen på ängen ska bevaras.

Där finns bland annat många vackra arter av gräs. Där växer svinrot och jungfrulin, som annars knappt finns i Gävleborg.

En kort tid under försommaren blommar massor av rosa brudsporrar i ett hörn av ängen.

Flera av växtsorterna finns inte någonstans i närheten av ängen och skulle riskera att försvinna om ängen stod ohävdad i bara ett par år.

– Det finns väldigt få ängsmiljöer av den här typen kvar. Det är därför mycket glädjande att vi nu genom reservatsbildningen kan säkerställa den framtida skötseln på en av våra finaste ängar i länet, säger Peter Ståhl på Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Här kan du läsa ett reportage och se flera bilder från ängen.