Bra att regeringsbildningen tar tid

Textstorlek:

Vanligast frågan jag får under hösten är ”vad är det som händer i Riksdagen?”. ”Varför ska det vara så svårt få till en ny regering?”. Jag förstår att frågan ställs.

Inte sen 20-talet har en regeringsbildning i Sverige varit så komplicerad och utdragen som är efter höstens val. Men det handlar inte om usla politiker, lekstuga eller sandlåda utan att vi har ett helt nytt läge. Väljarna har röstat fram en Riksdag som inte har några enkla och självklara regeringsalternativ.

Från att tidigare haft två block, ett socialistiskt och ett borgerligt har vi nu fått ett tredje nämligen Sverigedemokraterna. Förr var det dessutom praxis att det största blocket fick bilda regering. Man behövde inte ha mer än 50 procent av rösterna i Riksdagen därför att den svenska grundlagen accepterar att en minoritet får regera. Statsministern är vald om inte en majoritet röstar nej.

Det gäller inte sen 2014 då Sverigedemokraterna gjort klart att de skulle fälla alla regeringar som inte förhandlade med deras parti.

De diskussioner som har pågått sen valet är hur det med åtta partier skulle kunna bildas en stark regering det vill säga en regering som har mer än hälften av ledamöterna bakom sig.

Även om Sverige går bra så skulle landet vara betjänt av om vi under kommande år kunde enas om flera större reformer. Vi har ett skattesystem som är ett lapptäcke och fungerar allt sämre. Bostadspolitiken måste förändras i grunden. Arbetsmarknaden fungerar dåligt där vi har både arbetslösa och brist på arbetskraft. Migrationspolitiken måste göras om så att den är långsiktig och inte ändras vart och vartannat år.

Stora och rätt genomgripande reformer kräver breda överenskommelser helst i en regering som har majoritet i Riksdagen. Och en stark regering med höstens valresultat bara skapas på två sätt.

Det ena är en blocköverskridande regering mellan Alliansen och Socialdemokraterna. Det blockeras av att S och M hittills inte vill sitta i en regering som leds av det andra partiet.

Det andra är att Alliansen samarbetar med Sverigedemokraterna vilket är helt otänkbart för Centerpartiet och Liberalerna. Inte heller önskvärt att SD vars mål är att efter nästa val kunna bilda en konservativ regering tillsammans med KD och M och ser ”de extremt liberala partierna” C och L som sin motpol.

Jag tycker att en regeringsbildningen måste få ta tid. Det är möjligt att det ändå slutar i en liten, svag regering som faller redan under våren men vi måste ändå få försöka att hitta en lösning som vore bra för landet.

Sverige är ett starkt land med en välfungerande demokrati. Det fungerar rätt bra trots att vi ännu inte har en regering. Skolorna hålls öppna. Sjukvården fungerar. De flesta har ett jobb att gå till och övergångsregeringen hanterar de löpande regeringsärendena.

Det är klokt att låta ting ta tid när det handlar om större affärer, äktenskap och regeringsbildningar.

Anders W Jonsson