Samtal och förtroende för framgång

Textstorlek:

Samarbetet ”Tillsammans för att göra en bra kommun (eller en region) än bättre”, handlar om inställning. Och det handlar om vilken kultur man själv är beredd att vara med och odla.

Det här prövas just nu runt om i landet när nya styrande konstellationer byggs upp. Och då prövas också utifrån valresultaten vad som inryms i ordet förtroende.

Det borde handla om förtroende mellan ingående partier. Men det handlar definitivt också om förtroendet för sina invånare. Att vara öppna för dialog. Dialog som måste ske redan innan några som helst handlingar skrivs fram. Det måste ske som i en daglig process.

Vi måste alltid ha hållbarhetsmålen som underlag och i analysen se Var är vi? Vilka är vi? Vart ska vi? Hur tar vi oss dit?

Den värdegrund som leder innefattar;

• Modet att tänka nytt

• Att agera ansvarsfullt

• Med glädje och engagemang

• Att värdesätta olikheter

• Att vi skapar hållbar framgång tillsammans

Varje organisation fordrar tydlighet. Att alla ver vilken riktning vi ska gå i. Det underlättar såväl för politiskt aktiva, företag, föreningar, samverkande parter och för våra medborgare – att veta vad som gäller.

Efter en del processande så är det självklart för Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna att utgöra den ledning i Sandviken som tar ansvar i en föränderlig tid.

I en form av ”regeringsförklaring” visar vi den handlingsinriktade ambitionen som utgår från;

• Det tidiga livets villkor

• Kunskaper, kompetens och utbildning

• Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

• Inkomster och försörjningsmöjligheter

• Boende och närmiljö

• Goda levnadsvanor

• Kontroll inflytande och delaktighet

• En hälsosam och främjande omsorg

Vi ska klara välfärdsuppdraget genom att jobba tillsammans. Mindre intäkter till offentlig sektor ger också utmaningar. Det handlar också om vilja och att det ska vara kul.

Vi ska jobba med folkhälsofrågor. För det fordras stark politisk styrning. Det går att blomstra i ett bärkraftigt samhälle.

Det kommer bli en spännande resa med många idéer, högt i tak. Men alltid utifrån individens möjligheter. Och vi ska göra det här – TILLSAMMANS!