”Alla frågar om solceller just nu”

Textstorlek:

Det har gått trögare med installationerna av solceller ju längre norrut i landet vi kommer. Men i takt med att priserna sjunker och fler anläggningar syns ökar intresset.
– De flesta som ringer har funderingar kring solceller, säger Joakim Lindgren som är energi- och klimatrådgivare i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Även om det gått trögt i Gävleborg har installationerna ökat i ganska snabb takt. Av landets dryga 15 000 solcellsanläggningar fanns 240 i Gävleborg förra året, uppger bransschorganisationen Svensk solelrgi. När den installerade effeken ökade med 65 procent i hela riket under 2017 ökade den med 104 procent i Gävleborg.

– Ökningen sker från en låg nivå, men vi har sett att intresset fortsätter öka. Att bidraget höjts från 20- till 30 procent har gett effekt, sen ser man att grannen installerar och priserna går ner. Just nu kan man dessutom sälja överskottet ut på nätet och få bra betalt, säger Joakim Lindgren.

Tillsammans med energi- och klimatrådgivaren i Gävle kommun, Mats Sandfors, har han arrangerat informationsmöten med solcellskunniga Klaus Lorenz under hösten. Till mötet i Gävle kom fler personer än som fick plats i lokalen och till mötet i Sandviken hade de räknat med ett 30-tal personer.

– Det kom runt 200, säger Joakim och berättar att det blir nya möten i både Gävle och Sandviken till våren.

Innan dess uppmanar han alla med frågor att höra av sig.

– Rådgivningen är gratis och opartisk. Det betyder att vi inte rekommenderar enskilda tillverkare eller installatörer, men vi kan hjälpa till att reda ut en del frågetecken innan man bestämmer sig.

Går man i tankar att skaffa solceller rekommenderar Joakim att man börjar med att titta på husets förutsättningar.

– Börja med att kolla om det är lämplig att sätta upp en solcellsanläggning på ditt hus. Störst årlig produktion får du om solcellerna är riktade mot söder. Vätter de mot öst och väst får du cirka 10-20 procent mindre årlig produktion, men du producerar istället mer el på morgon och kväll när den används som mest.

Andra faktorer, som takets lutning, skuggning och bärighet bör också undersökas.

– Se även över hur mycket hushållsel ni förbrukar, för att kunna dimensionera anläggningen.

– En tumregel är att en solcellsanläggning med toppeffekt på en kilowatt tar upp en yta på cirka sju kvadratmeter och producerar ungefär 1000 kilowattimmar per år.

Kostnaden för en solcellsanläggning är idag cirka 15 000 till 20 000 kronor per installerad kilowatt.

– Slutkostnaden beror bland annat på hur mycket jobb du gör själv och om du får bidraget på 30 procent för totalkostnaden, säger han och rekommenderar att begära in minst tre offerter.

– Man får tänka att det är en långsiktig investering och att återbetalningstiden kan variera då det är många faktorer som kan spela in.

– Idag är villkoren för att sälja överskottselen bra, men vi vet inte hur det ser ut i framtiden. Förhoppningsvis går utveckling av batterier framåt och gör det möjligt att själv kunna lagra sin el till ett rimligt pris.

Den tekniska utvecklingen har gått fort, vilket lett till lägre priser.

– De flesta leverantörer har långa garantier. Men frågan är om företaget finns kvar då.

När man väl har bestämt sig för en leverantör, tycker Joakim att man ska be om referenser.

– Ta kontakt med tidigare kunder. Vad har funkat och vad har inte funkat i kontakterna med företaget.

Mats Lundberg installerade en solcellsanläggnig på familjens hus i Sandviken våren 2017. Hans anläggning lyfts fram som ett exempel i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings information om solceller.

Mats är nöjd med sin anläggning som producerar 6500 kilowattimmar per år. Den förser hushållet med el och laddar familjens elbil som under sommarhalvåret fungerar som batterilager.

– Alla kan göra det, säger Mats på förvaltningens hemsida.

– Det var mycket lättare än jag trodde! Det svåra var egentligen att gå från tanke till handling. Men när jag väl kom över den puckeln var processen jättelätt.