Nya planer för att minska älgstammen

Naturvårdsverket vill att det ska skjutas mer älg och vill ta fram en ny nationell förvaltningsplan. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

Älgen orsakar för stora skador i svenska skogar och är inblandad i för många trafikolyckor. Nu vill Naturvårdsverket ta ett större grepp över älgförvaltningen.

En förklaring till att läget ser ut som det gör i dag att det inte skjuts tillräckligt många djur under älgjakten, enligt Naturvårdsverket.

– Nu ligger man på cirka 85 procent av det tilldelade. Det är väldigt få områden som skjuter de älgar som man har tänkt, säger Carl-Johan Lindström, vilthandläggare vid Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har tagit fram en rapport med flera åtgärder för en bättre älgförvaltning.

– En stor skillnad är att vi presenterar målnivåer som är ur samhällets perspektiv när det gäller vilka skadenivåer vi kan tillåta.

Målen ska vara stöd för den lokala förvaltningen. Från 2019 ska Naturvårdsverket årligen följa upp och analysera hur de uppnås. De områden som inte uppnår målen erbjuds stöd.

– För att öka fodertillgången för älgen är det även viktigt att markägare tar ett ansvar och föryngrar med tall, säger Carl-Johan Lindström.

Under 2019 ska även verket ta fram en nationell förvaltningsplan för älg och kronhjort. Målnivåerna är utgångspunkten för arbetet med förvaltningsplanen.

Svenska Jägareförbundet vill inte se en nationell styrning över älgförvaltningen.

– Vi tror inte att det fungerar, säger kommunikationschefen Magnus Rydholm.

Förbundet säger att älgstammen har minskat de senaste åren.

I Gästrikland minskade avskjutningen med drygt 100 älgar från 1048 under jaktsäsongen 2016-17 till 927 under jaktsäsongen 2017-18. Hittills den här jaktsäsongen har 832 älgar skjutits, men jaktsäsongen pågår till den 28 februari nästa år.

Men samtidigt ökar betesskadorna och för att minska dem påpekar förbundet att det är viktigt att planera mer tall och inte bara öka jakten.

– Vår bild är att man måste använda båda verktygen, säger Magnus Rydholm.