Få vill flyga mindre 2019

Bara en av fem svenskar är beredd att avstå en flygresa för miljöns skull under 2019.
Textstorlek:

Svenskarna är beredda göra uppoffringar för att bekämpa klimatförändringarna – men bara till en viss gräns. 67 procent vill fortsätta att källsortera och återvinna, men bara 19 procent är villiga att flyga mindre.

Listan är lång på de klimat­vänliga åtgärder som svenskarna är beredda att vidta under 2019. Att återvinna och källsorgera ligger i topp följt av att köpa lokal mat (48 procent), minska sitt avfall och generellt konsumera mindre (41 procent), sluta köpa plast­produkter (37 procent.

Bara ungefär en fjärdedel kan tänka sig att minska förbrukningen av el och ännu färre vill använda grön el.

– Det är klart att jag gärna sett att fler engagerat sig när det ­gäller utsläpp och energiåtgång. Det känns ibland som att den typen av beslut blir för svåra eller för stora. Källsortering går bra, men sedan tar det stopp, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl i en intervju i GP.

Ännu längre ner på listan ­kommer ”att inte flyga lika ofta. Bara en femtedel av svenskarna är beredd att avstå en flygresa under 2019 för att få bukt med klimathotet.

Tre procent av svenskarna menar dessutom att klimatför­ändringarna inte finns över ­huvud taget.

Undersökningen har gjorts av Europeiska investeringsbanken, EIB, och det är tredje gången de jämför medborgarnas inställning till klimatförändringarna i EU, USA och KIna. Syftet är att får veta mer om uppfattningar och förväntningar på klimatåtgärder och att få ett underlag för en ­bredare debatt.

I just den studien har de fokuserat på vad medborgarna själva är beredda att göra under 2019.

Studien visar också att 48 procent av svenskarna tycker att internationella organisationer som EU, FN och Världsbanken samt nationella regeringar har huvudansvaret att bekämpa klimat­förändringarna. 21 procent tycker att ­medborgarna har huvud­ansvaret. I övriga EU anser 31 procent att medborgarna har huvudansvaret.