Handlare missar råd

Textstorlek:

50 lanthandlare i Gävleborg kan få rabatt på rådgivning kring utveckling av sina butiker.Men hittills har inte en enda handlare i länet utnyttjat stö-det och nu planerar Länsstyrelsen en informationsträff om vilken hjälp som finns att få.

– Det är förvånande att inte fler handlare i Gävleborg tagit del av stödet, säger projektledaren ­Wilhelm Kyrk som jobbar med att samordna kompetensutveckling och rådgivning till kommersiell service hos lanthandlare i sju län.

Det handlar om Värmland, Örebro, Uppsala, Västmanland, Södermanland och Dalarna.

– Gävleborg är nästan lika stort som Dalarna och med många små orter. I Dalarna har vi haft ett 40-tal rådgivningsdagar redan.

När länsstyrelsen bjöd in berörda handlare i Gävleborg till en informationsträff om verksamheten, svarade bara fyra av de 50 lanthandlare som beskrivs som strategiskt viktiga.

– Intresset finns nog, men för de flesta är det svårt att komma loss och ta sig tiden, menar Wilhelm Kyrk.

Nu planeras en ny träff under senvintern för att visa vad som finns att erbjuda i projektet.

Stödet för rådgivning till lanthandlare ger butiksinnehavare rejäl rabatt på individuell råd­givning. Pengarna till projektet kommer från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och länsstyrelsen har upphandlat rådgivning av två ­företag som arbetar med kommersiell service.

– Vad man som lanthandlare behöver hjälp med är så olika. Det kan handla om arbets­miljön, ledarskap, ägarbyte, att man vill sälja fler lokala varor eller ha hjälp med energieffektivisering och så vidare.

– Tillsammans med rådgivaren går innehavaren igenom vad han eller hon vill ha hjälp med.

Stödet vänder sig till butiks­innehavare på orter där de har den enda butiken eller uppfyller kraven för att kallas lanthandel.

– Det behöver inte vara livsmedelsbutiker. Det kan lika gärna vara en mack eller en kiosk.

Ofta handlar det om butiker som har det tufft och lever på marginalen. Det stängs två landsortsbutiker i veckan och de butiker som blir kvar blir allt viktigare på orten eftersom de ofta är det enda servicestället.

– Ofta har de mer service än enbart livsmedel. De har paket­utlämning, bibliotekshylla, turistinformation, säljer fiskekort. De är navet på orten.

På senare år har flera ­kommuner insett värdet av den extra service som affärerna på landsbygden ger. Exempelvis Sandvikens och Ockelbo ­kommuner har infört Servicepunkter på vissa orter. Där stödjer de handeln och servicen genom att betala för den extra service som servicepunkten innebär.

I dagsläget är Tempo i Åmot, Kjellas Mack i Jädraås, Brukshandeln i Gysinge och Ica-affären i Järbo servicepunkter.