Kurs för nya politiker

Textstorlek:

INTRODUKTION Juridik, övergripande mål, ekonomi, vem som gör vad och hur Gävle kommuns nya organisation ska fungera är några av de saker som Gävles 200 nyvalda politiker i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser fick veta mer om på en introduktionsdag i Gasklockorna nyligen.

De nyvalda fick veta mer om vilka förutsättningar som finns för det komunala uppdraget och den frivilla verksamheten framöver.

Efter introduktionsdagen får de nyvalda mer specifik utbildning i sina nämnder.

– Jag hoppas det betyder att ni får mycket besök ute i verksamheterna, vilket jag verkligen vill uppmuntra framåt under det här året, sa kommun direktören Göran Arnell inför utbildningen.