Ny data minskar halkrisk

Nytt system ska ge effektivare saltturer. Foto: iStockphoto
Textstorlek:

Halkan har ställt till det i jul- och nyårstrafiken. Nu görs ett försök att effektivisera halkbekämpningen genom samkörning av data.

Forskare har med hjälp av vägväderprognoser och information om väglaget från personbilars halksystem tagit fram ett system för att kunna förutse när och var det ska bli halt – och var saltbilar ska sättas in.

– I stället för att chauffören kör sin bestämda runda, så får man en prognos som är bestämd efter senaste information om prognosen för vägen, säger Anna Arvidsson på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, till Ekot.

I projektet samkörs prognoser för vägväder, trafikläge och data från bilar för att ta fram de mest effektiva rutterna för saltbilarna samt bestämma hur mycket salt som ska läggas ut.

– I dag körs bilarna enligt vissa förutbestämda rutter, men med det här systemet – när rätt åtgärd sätts in vid rätt tillfälle och plats – kommer alltså halkbekämpningen att bli mer effektiv.

Förutom ökad trafiksäkerhet är systemet mer miljövänligt, då det sprids ut mindre salt på vägarna och saltbilarna kör kortare sträckor.

Förhoppningen är att systemet fungerar i hela landet nästa vinter.