Osäker höst för högstadiet i Färnebo

Textstorlek:

Högstadiet är stäng på grund av lärarbrist. Föräldrarna kämpar för att det ska öppna till hösten. Inför skolmötet på Gåvan i tisdags verkade positiva besked vara på väg – men kunskapsnämnden kovände.
– Katastrof, säger Sophia Malm och Paulina Lingers.

Omkring hundra personer kom till vid skolmötet på Gåvan på tisdagskvällen. Ämnet var Österfärnebos högstadium.

Det är stängt det här läsåret. Eleverna pendlar fyra-fem mil enkel väg, till Jernvallsskolan och Björksätra skola i Sandviken.

Tio elever har valt att gå högstadiet i Horndal, 2,5 mil bort. Den skolan tillhör Avesta kommun och Sandvikens kommun ordnar inte skolskjuts. Föräldrarna turas om att köra eleverna.

– Två vuxna kör fem mil på morgonen och två andra på eftermiddagen. Vissa har gått ned i arbestid för att få barnen till skolan, förklarar Sophia Malm.

Hon och Paulina Lingers är två av de föräldrar som kämpat för högstadiet sedan beskedet om elevflytten kom, i maj förra året. Nu börjar det bli kort om tid.

– I februari ska sexorna göra skolval. Ingen vet om högstadiet här är valbart, förklarar Paulina.

Vid årsskiftet tillträdde en ny kunskapsnämnd. De måste på sitt fösta ordinarie möte, 22 januari, besluta om högstadiets valbarhet.

Därför ordnade föräldrarna ett öppet möte på Gåvan 15 januari.

Det förberedes med ett möte mellan föräldrarna och nämndens ordförande Lars Karlsson (S). Då diskuterades tre alternativ.

– Alternativ A var att hela högstadiet skulle starta i höst, med kortsiktiga lösningar för lärarbehörigheten. B var att starta sjuan i höst och bygga upp högstadiet under några år. C var att Sandviken inleder ett samarbete med Avesta kommun där högstadiet i Horndal blir valbart med skolskjuts, säger Paulina.

– Förslaget kom från Lars. I tre timmar diskuterade vi alternativen, säger Sophia.

Det var det föräldrarna trodde skulle presenteras på Gåvan, tills sex personer från kunskapsnämnden anlände.

– När vi skulle förbereda oss kom det fram att ledamöterna inte hade sett alternativen, bara ordförande. De andra hade ingen aning, berättar Sophia.

– En minut över sex, när mötet redan hade börjat, kovände Lars. Nu har beredningen föreslagit att den tillfälliga flytten ska fortsätta under ett år och att Österfärnebos höstadium inte blir valbart till hösten. Folk tappade hakan.

Lars Karlsson bekräftar att nämnden den 22 januari ska ta ställning till att eleverna ska vara flyttade även i fortsättningen, men det kan bli annorlunda.

– Vi hade en bra diskussion i Österfärnebo och vi måste fundera över det som kom fram. Vi ska rösta ja eller nej till den tillfälliga stängningen.  Om vi röstar nej, fortsätter arbetet att rulla för att hitta lärare och starta en sju till nio-skola i Österfärnebo till hösten,säger han.

Samtidigt är kommunen inte färdig med utredningen Skola 2025, som ska presentera förutsättningarna för alla kommunens skolor. Den ska bli klar i vår men Lars Karlsson vet inte när.

– Det är en jävla utredning. Det enda vi kunde visa på mötet var statistik för befolkningsutveckingen. Sandvikens kommun ser ut att växa mer i tätorten än i ytterområdena.

Ska möjlig tillväxt, inte befintliga elever, styra var skolan finns?

– Både och. Om vi behöver ha flera små skolor måste vi göra en avvägning rent politiskt. Hur liten kan en skola vara, om vi samtidigt ska säkerställa kompetens och resuser? Alla skolor i landet har svårt att få tag i behöriga lärare.

Att pendla till Sandviken innebär alltså inte att eleverna får behöriga lärare i alla ämnen. Enligt Lars är fördelen på större skolor att obehöriga och behöriga lärare kan hjälpas åt.

– Vår uppgift är att säkerställa ungdomarnas utbildning.

Oavsett om de får någon fritid?

– Pendlingen inskränker litegrann på det, ja. Vi har tittat på andra lösningar med till exempel distansundervisning, men skolan är lagstyrd och vissa saker får vi göra, vissa får vi inte göra.

Den 22 januari ska nämnden fatta sitt beslut.

– Vi har tagit till oss diskussionerna vi hade i Österfärnebo. Nu fortsätter vi prata om möjliga lösningar, säger Lars Karlsson.