Säsong att räkna fåglar

Textstorlek:

Just nu pågår den största av vinterns fem stora fågelräkningar. Den genomförs varje år av massor av frivilliga fågelräknade. De organiseras av Svensk fågeltaxering och räknar ytterst metodiskt.

Vinterns fågelinventering sker under fem perioder från oktober till mars. Just nu pågår huvudräkningsperioden då extra många inventerare ger sig ut i naturen.

De räknar enligt punkttaxeringsmetoden, som går till enligt följande:

Inventeraren ser ut exakt 20 punkter. De ska ligga på minst 300 meters avstånd i skogen och minst 400 meter i öppen terräng.

Vid inventeringen räknas fåglar vid samtliga 20 punkter varje gång. Fåglarna räknas under exakt fem minuter vid varje punkt.

Inventerarna protokollför varje hörd och sedd fågel och summer art för art.

Om de ser en fågel men inte lyckas identifiera arten, räknas den bort – om det är inte handlar om en oidentifierad art av korsnäbb. Den räknas.

Protokollen skickas in direkt efter varje räkneperiod.

Inventerarna uppmuntras att antingen gå samma rutt varje år kring jul och nyår, eller till och med gå rutten flera gånger under vintern.

Svensk fågeltaxering tipsar också om gå ut tidigt på morgonen, klä sig varmt och ta med varm dryck.

Svensk fågeltaxering har också ett system med sommarpunktrutter. De har inventerat på det här viset sedan 1975 och ungefär 500 personer deltar varje år.

Utifrån inventeringarna kan Svensk fågeltaxering presentera hur bestånden av 88 olika fågelarter har varierat de senaste 43 åren.

I deras diagram syns bland annat att gråsparven har minskat rejält, att domherrarna håller hyfsat jämn nivå och att beståndet av saltskrake har ökat kraftigt.

För att hjälpa Svensk fågeltaxering att övervaka landets fågelbestånd behövs framförallt entusiasm och goda fågelkunskaper.

Det räcker inte att känna igen fåglarna till utseendet. Lätet är minst lika viktigt, för också fåglar som bara hörs ska föras in i protokollet.