Smittande kreativitet belönas med stipendium

Textstorlek:

KULTUR Emilia Jerlardtz från Gävle har fått Amatörteaterns riksförbunds teaterstipendium 2018. Hon får det främst för sitt arbete med att regissera föreställningen Robin Hood med föreningen Arbetarteater Pegasus.

I motiveringen beskrivs hon som en kreativ naturbegåvning som har ”lyft sin ensemble och fått många nya medlemmar att hitta glädjen i teatern och viljan att fortsätta i Pegasus”.