9 500 träd i pant

Textstorlek:

BISTÅND Gävleborgarna skänkte drygt 190 000 pantkronor till Vi-skogen förra året. Pengarna räcker till mer än 9 500 nya träd i östra Afrika.

Precis som förra året skänte Ljusdalsborna störst andel av sin pant, följt av Gävle och Ovanåker. Förra året gav panten i Gävleborg nästan 170 000 träd till Vi-skogen.