Glesbygd kan vinna på utjämningsförslag

Textstorlek:

SKATTEPENGAR Regeringen skickar nu utredningsförslaget om kostnadsutjämning för kommuner och landsting på remiss.

Systemet omfördelar skattepengar för att få en mer likvärdig service i hela landet.

– Det är ”viktigt att statens verktyg hålls uppdaterade och fångar upp stora samhällsförändringar”, uppger civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Utredningen lämnade sitt betänkande i höstas. Då uppgavs att de så kallade skogslänen och Gotland generellt sett vinner på förslagen, medan till exempel Stockholm, Göteborg och Malmö tappar i kronor per invånare.

Glesbygd och kommuner som tagit emot många flyktingar uppgavs också tillhöra vinnarna. Tiden för remissvar går ut 17 maj.